By 09 Ekim 2011 Devamı →

SAFRAN KARACİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE ETKİLİSafran, karaciğer kanserine karşı ümit veriyor
Yeni yapılan bir araştırma, hayvan modellerinde safranın karaciğer kanserine karşı önemli bir kemopreventif etkisinin olduğunu gösterdi. Dietilnitrozamin (DEN) ile tetiklenmiş karaciğer kanseri olan farelerde, safran hücre proliferasyonunu ve apoptoz stimülasyonunu inhibe etti. Çalışma, Wiley Blackwell tarafından Amerikan Karaciğer Hastalıkları Çalışma Derneği adına yayımlanan Hepatology dergisinin Eylül sayısında yayımlandı.
Hepatoselüler karsinom (HCC) veya karaciğer kanseri, dünyada en sık görülen beşinci kanser türü ve kansere bağlı ölümlerin başlıca üçüncü nedenidir. Tıbbi bulgular, hepatit B ve C kronik enfeksiyonun HCC için başlıca risk faktörü olduğunu ve çevresel kanserojen maruziyeti, aşırı demir yükleme, karaciğer yağlanması ve aşırı alkol tüketiminin de karaciğer kanserine neden olabileceğini göstermektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amr Amin, kansere karşı mücadelede, doğal bitkilerin kemopreventif özelliklerine karşı duyulan ilginin arttığını ve sınırlı tedavi seçeneği olması nedeniyle, kanseri önceden önlemek için izlenen yaklaşımların en iyi korunma yöntemi olduğunu belirtti. Daha önce yapılan çalışmalar doğal bir bitkiden üretilen safranın, antioksidan, antikanser ve antiinflamatuvar özelliklere sahip olduğunu göstermişti. Yemeklere tat ve koku vermesi için kullanılan bir baharat olan safran, kansere karşı mücadedele de kullanılıyor.
Safranın HCC gelişimi ve progresyonunu önlemedeki muhtemel etkisini araştırmak için, fare modelinde, insanlarda iyi huylu ve kötü huylu tümörleri taklit eden lezyonları tetikleyecek DEN kullanıldı. Araştırmacılar, DEN enjeksiyonundan önce, 2 hafta süreyle her gün 75 mg/kg, 150 mg/kg ve 300 mg/kg safran kullandı ve tedaviye 22 hafta boyunca devam etti.
Çalışma bulguları, safranın karaciğer nodüllerinin sayısını ve görülme sıklığını anlamlı düzeyde azalttığını gösterdi. En yüksek doz safran verilen farelerdeki karaciğer nodülleri tamamen baskılanmıştı. Tedavi öncesinde karaciğer hasarının göstergesi olan gama glutamil transpeptidaz, alanin aminotransferaz ve alfa fetoprotein (GGT, ALT, ?FP) düzeyleri, safran verilen farelerde daha düşüktü. Bununla birlikte, safran, kanser hücrelerinin gelişmesi ve ilerlemesinde önemli rol oynayan Ki-67, siklooksijenaz 2, tetiklenebilir nitrik oksit sentezi, nükleer faktör-kappa Bp-65 ve fosforile tümör nekroz faktör reseptörü için pozitif hücre artışını baskılar.
Dr. Amin, safranın hücre ölümünü (apoptoz) artırarak, kanser hücrelerinin proliferasyonunu baskılayarak ve inflamasyonu bloke ederek, kansere karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu vurguladı ve HCC’de safran özütünün ve etki mekanizmasının araştırılması için başka çalışmalara başlandığını sözlerine ekledi.
Safranın Kısırlık Üzerinde Etkisi
Karaciğer Yağlanmasına Karşı Prof.Dr. Erkan Topuz
Karaciğer Yağlanması Göbeklenmenin Sonucu Prof.Dr. Osman Müftüoğlu
Karaciğer İçin Kereviz Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu
Karaciğer Metastazında Öneriler Prof.Dr. Erkan Topuz
Enginar Karaciğeri Korur mu? Prof.Dr. Osman Müftüoğlu
Karaciğer Yağlanması ve Tedavi Prof.Dr. Osman Müftüoğlu
Karaciğer Yağlanması Neden Yaygın? Prof.Dr. Osman Müftüoğlu
Karaciğer Kanserinde Y-90 Tedavisi
Göbek ve Karaciğer Prof.Dr. Osman Müftüoğlu
Safran Karaciğer Kanseri Tedavisinde Etkili
Karaciğer Kanseri Tedavisinde Yeni Yöntem
Çiçek Aşısı ve Karaciğer Kanseri
Karaciğer Kanserine Bocuk Darbesi
Yorgunluk ve İştahsızlık Varsa Dikkat Prof.Dr. Osman Müftüoğlu
...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Sağlık

Etiketler:,


Comments are closed.