By 03 Mayıs 2013 Devamı →

Prof.Dr. Ali Uğur URAL Kimdir?Prof. Dr. Ali Uğur URAL

Prof.Dr. Ali Uğur Ural

Prof.Dr. Ali Uğur Ural

Prof. Dr. Ali Uğur URAL 1960 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden ikincilikle mezun olmuş, 1993 yılında İç Hastalıkları Uzmanı olarak bir yıl boyunca Girne’de görev yapmıştır. 1995 yılında da Hematoloji Uzmanı olmuştur. 1996 yılında GATA Hematoloji BD.da yardımcı doçent, 1998 yılında doçent, 2004 yılında da profesör olmuştur. 2011-2012 yılları arasında GATA Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

1996 yılında New York Memorial Sloan -Kettering Cancer Center’da “Yüksek Doz Kemoterapide Hedef Hücrelere Gen Aktarımı ile İlaç Rezistansı Temini ve Hedef Hücrelerin Yok Edilmesi” konusunda, 2001 yılında İsveç Karolinska Enstitüsü’nde “Hematopoetik Kök Hücrelere Gen Transferi” konusunda çalışmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nden döndükten sonra GATA Hematoloji Kliniğinde Otolog ve Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonuna yoğunlaşmış, Araştırma Merkezi’nde Tıbbi ve Kanser Araştırma Kısımlarını kurarak hücre kültürü ve hematopoetik ve mezankimal kök hücre araştırmalarına laboratuar çalışmaları olarak başlamıştır. Mezankimal Kök Hücre Farklılaştırılması ile ilgili deneysel ve Türkiye’de ilk hayvan çalışmalarını 2001 yılında ekibiyle birlikte yapmıştır. 2009 yılında Gastroenteroloji Kliniği ile birlikte Türkiye’de ilk olarak karaciğer sirozlu hastalarda Mezankimal Kök Hücre kullanımına başlamıştır. Wilson sirozu, Crohn hastalığı ve Atonik Mesane hastalığında Mezankimal Kök Hücre kullanımı ile ilgili insan çalışmaları da halen devam etmektedir.

Akademik  hayatı  boyunca 60’ın üzerinde bilimsel toplantıya hematolojik kanserler ve hematolojik hastalıklar konularında konuşmacı olarak, ayrıca hücre kültürü ve kök hücre konusunda çok sayıda kursa düzenleyici ve eğitici olarak katılmıştır. Hematoloji–Onkoloji ve Kök Hücre konusunda ulusal ve uluslararası   200’ün üzerinde  panel, konferans ve sempozyumlarda bildiriler ve sunular gerçekleştirmiş olup, tıp fakültesinde  öğrenci derslerine katılmış ve tıpda uzmanlık tezlerini yönetmiştir. Otuz üzerinde kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. TUBİTAK, Sanayi Bakanlığı ve lokal BAP projelerinde araştırıcı ve yardımcı araştırıcı olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası Kemik İliği Transplantasyon Kurumu, Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Kurumu, Türk Hematoloji Derneği, Türk Biyokimya Derneği, Hücresel Tedaviler ve Rejeneratif Tıp Derneği, Moleküler Kanser Araştırma Derneği, Avrupa Kanser Araştırma Derneği, Hücre Ölümü Araştırma Derneği ve Lösemi- Myeloma Derneği üyesidir.

Yurt dışı ve yurt içi 200 civarında yayını olup, yurt dışı yayınlarına 22 Mart 2011 tarihi itibariyle 463 adet atıfı vardır. Şimdiye dek yaptığı bilimsel araştırma ve çalışmaları nedeniyle çeşitli bilimsel kuruluşlardan 22 adet ödül almıştır. “Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp” alanındaki katkılarından dolayı “2009 yılı Süreyya Tahsin Aygün Ödülü”ne layık görülmüştür.

2002-2006 yılları arasında Türk Hematoloji Derneği Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi Başkanı, 2006-2008 yılları arasında Türk Hematoloji Derneği Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Alt Komitesi Sekreteri olarak görev yapmıştır. 2008 yılından beri Türk Hematoloji Derneği Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Alt Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. İlgi alanlarını Otolog ve Allojeneik Kök Hücre Nakli, Multiple Myeloma, Akut ve Kronik Lösemiler, Lenfomalar, Mezankimal Kök Hücre Farklılaştırılması ve Klinik Uygulamaları, Kemoterapötik İlaç Etki Mekanizmaları, Hücre Ölümü oluşturmaktadır.

Helen Özel Bayındır Hastanesi- Ankara, Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi başkanı olarak görev yapmaktadır.
İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ali Uğur URAL
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Bayındır Hastanesi Söğütözü ANKARA
444 777 4 – 0312 2879000

...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Faydalı Bilgiler

Etiketler:, ,


Comments are closed.