By 07 Kasım 2012 Devamı →

POLİDAKTİLİ VE SİNDAKTİLİ NEDİR?Polidaktili el veya ayak parmaklarında normalde olması gerekenden daha fazla sayıda doğuştan parmak bulunması durumudur. Anne karnında el ve ayak yapıları gelişirken parmaklar önce yapışık durumdadır. Gelişim sırasında parmak aralarındaki dokuların erimesiyle parmaklar ayrılır. Ancak bazen parmakların ayrılması sırasında bir hata sonucu fazla sayıda parmaklar ya da polidaktili oluşabilir.PolidaktiliOrtalama 500 doğumda bir görülen polidaktili ya da fazla parmak durumu genetik olarak geçebildiği gibi bazen oluşumunda hiç bir sebep bulunamayabilir. Polidaktili ile birlikte sindaktili ya da yapışık parmak durumu da olabilir.
Polidaktili farklı şekillerde olabilir. Başparmak ya da küçük parmağın yanında ufak bir şişlik gibi olabilir, bir parmağın uç kısmında iki uç şeklinde çatallanma gibi olabilir, elin kenarında hiç hareket etmeyen ufak bir sapla bağlı bir parmak şeklinde olabilir ya da tam gelişmiş harketli normal bir fazla parmak şeklinde olabilir.Tedavi:
Fazla parmak ya da polidaktili beraberinde diğer anomaliler ya da sakatlıklar da olabilir.

Böyle bir durumda diğer sakatlıkların da incelenmesi gerekebilir. Polidaktili ya da fazla parmak bazen diğer parmakların gelişimini etkileyerek kaymalara yada gelişim bozukluklarına neden olabilir bu sebeple mümkün olduğu kadar erken tedavisi önerilmektedir.

Ameliyat için en uygun devre bebek 6 – 12 aylık ikendir. Ameliyatta diğer parmaklara özellikle dolaşımlarına dikkat edilerek, zarar vermeden fazla olan parmağın çıkarılması şeklinde yapılır.

Polidaktili ya da fazla parmak ameliyatı yapıldıktan sonra o devrede ortaya çıkmayan ya da kendini göstermeyen bazı bozukluklar nadir durumlarda çocuk daha büyüdükten sonra parmaklarını kullanması sırasında ortaya çıkabilir. Örneğin armak hareketlerinde bozukluklar ya da parmakta eğrilikler oluşabilir. Bunların düzeltilmesi için daha ileride ek ameliyatlar gerekebilir.

Polidaktili veya fazla parmak durumu büyük oranda ameliyatla düzeltilir ancak çok çok nadir durumlarda sekeller yada kalıcı bozukluklar olabilir. Polidaktili tedavisi eğer bebekte yapılacak ise ameliyat genel anestezi altında yapılır. Genel anestezi hastanın nefes yoluna bir tüp konarak tamamen uyutulmasıdır. Bunun için önceden tüm sistemlerin laboratuvar incelemeleri yapılır. Ameliyat sırasında kan oksijen seviyeleri, tansiyon, solunum takip edilir.

Çok çok nadiren ilaç reaksiyonu ve ölüm riski vardır. Ameliyatın hastane koşullarında yapılması gerekir. Erişkin hastalarda ise lokal anestezi altında sadece bölgesel uyuşturmayla ameliyat yapılabilir.

Ameliyat sonrasında ameliyat bölgesinde az yada çok bir iz (skar) kalacaktır. Tüm ameliyatlarda iz kalır. Ancak bazı noktalara dikkat edilerek bu izin daha az kalması sağlanabilir. Ayrıca en az birkaç sene geçtikten sonra fazla iz kalması durumunda izi azaltmaya yönelik skar revizyon ameliyatları yapılabilmektedir.
Sindaktili
doğuştan el ya da ayak parmaklarının yapışık olması durumuna sindaktili denir. Elde görülen doğumsal anormalliklerin en sık olanıdır. Görülme sıklığı iki bin canlı doğumda birdir. Kalıtımla geçme olasılığı var olsa da ispatlanabilmiş bir veri yoktur.

SindaktiliApert sendromu ve Poland sendromu ile beraber görülebilir bu nedenle hastalarda kalp, iskelet sistemi ve cilt displazileri açısından araştırma yapılmalıdır. Hastaların yarısında tek tarafta (sağ veya solda) görülür. Erkeklerde daha sık olarak görülür. En fazla 3. ve 4. parmakların yapışıklığı görülür.

 

 

Sindaktilinin klinik tipleri:

a) Komplet:
Parmakların tüm uzunluğu boyunca yapışıklık mevcuttur, ancak kemik kısımları yapışık değildir.

b) İnkomplet: Parmakların avuca yakın kısmında yapışıklık mevcuttur, ancak kemik kısımları yapışık değildir.

c) Kompleks: Parmaklarda ki yapışıklık kemiklerde de mevcuttur.

Tedavi:

Tedavide amaç sadece yapışıklığın açılması değildir; bununla beraber başka önemli noktalar da vardır. Tüm bu önemli noktalara dikkat edilmesi ile en başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır.

1. İki parmak arasının deri yaması ile değil o bölgenin normal derisi ile onarılması,
2. Zig- zag şekilli kesiler planlanarak oluşacak ameliyat izlerinin, parmakların gelişimi sırasında oluşabilecek şekil bozukluklarının ve çekilmelerin (kontraktür)önlenmesi,
3. Normal deri ile örtülemeyecek kısımların, deri yaması (greft) ile kapatılması
4. Tırnak yapılarının korunması
5. Eğer mevcut ise kemik şekil bozukluklarının düzeltilmesi.

Sindaktili ile doğan bebeklerin ameliyatının planlanması için bebeğin doğumundan hemen sonra kontrole getirilmesi, ameliyatın da 36 aya kadar (3 yaş) yapılması tercih edilir. Yeni doğanlarda anestezi riski nedeniyle ameliyat tercih edilmez. Yaşı daha büyük çocuklar için de ameliyat yapılabilir. Ancak özellikle kompleks sindaktililerin( kemiksel düzensizlik veya
yapışma mevcut olan sindaktili çeşidi)daha erken tedavisi önerilir. Özellikle boy farkı olan parmakların büyüme sırasında birbirinin şeklini bozabileceği düşünülerek daha erken tedavi planlanır.

4 Yaşında Polidaktili ve Sindaktili Mağduru Çocuk

...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Sağlık

Etiketler:, , , , ,


Comments are closed.