By 06 Mart 2011 Devamı →

ÖZGÜVENLİ ÇOCUK YETİŞTİRMEK
Özgüveni Yüksek Çocuk Yetiştirme Rehberi

Güven duygusu kişiliğin gelişmesinde en önemli yapı taşlarından birisi. Kendine güvenen bireyler başarıya da emin adımlarla ilerler. Çocuğunuza bu değeri kazandırmak için rehberliğe ihtiyacınız olabilir.
Çocuklarda ÖzgüvenBaşarı ile doğru orantılı olan kendine güvenme duygusunun çocuk yaşlarda aile tarafından aşılanması gerekiyor. Reem Nöropsikiyatri Merkezi Kurucusu Dr. Mehmet Yavuz, özgüvenli çocuk yetiştirmenin koordinatlarını veriyor.


Karşınızda bir birey var


Çocuğunuza güven duygusunu verdiğinizde; onun başarılı, kendini ifade edebilen ve toplumda saygı gören bir kişi olmasına yardımcı olabilirsiniz. Her çocuk birey olma yolunda ilerlerken davranışlarının önemsenmesinden hoşlanır. Bu yüzden çocuklarınıza küçük yaşlardan itibaren benlik değeri kazandırmanız gerekir. Çocuklara güven duygusunu kazandırmanın en etkili yöntemi, öncelikle onları birey olarak görmekten geçer.


Terslemek benliklerinde kötü bir iz bırakır.


Çocuklar ebeveynlerinden çok etkilenir ve kendilerine güven ortamında sunulan kuralları daha kolay kabullenirler. Bu yüzden öncelikle çocuğun oyun oynamasını önemseyin. Oyunlar, çocuğa araştırma, kavrama, algılama yeteneklerini kazandırır. Çocuklarınız herhangi bir konuda size yardım etmek isterse onları terslemeyin. Terslenen, bağırılan çocuklar korkak ve çekingen davranışlar sergiler ve bu durum çocuğun benliğinde kötü ve derin bir iz bırakır. Anne ve babalar çoğunlukla kendi ailelerinden gördüğü sevgi ya da ilgisizliği kendi çocuklarına da yansıttığı için bu konuda da farkındalık geliştirmek gerekir. Ebeveynler kendilerine yapılan yanlış davranışları sürdürmek yerine, çocuklarına daha olumlu davranarak onları gelecekteki zorluklara karşı hazırlamalılar. Çocuk gelişimi fiziksel, ruhsal ve duygusal olmak üzere çeşitli bileşenlerle birlikte seyrettiğinden, bu bileşenlerden herhangi birisinin eksik olması ya da gerektiği gibi gelişmemesi durumunda çocuk gelecekteki yaşantısında çeşitli zorluklar yaşar. Ailele, bu gelişimin sağlıklı bir şekilde sağlanmasından sorumludurlar. Bunun için çocuklarına nasıl davranacakları konusunda anlaşmaları gerekmektedir.


Üşenmeyin, onunla oynayın!


Çocukların oyun oynarken sergiledikleri davranışlar tamamen hayal ürünü değil, aile içerisindeki davranışların yansımasıdır. Bu yüzden anne ve babaların davranış ve tutumlarının iyimser olması gerekir. Bunun yanı sıra çocuklarla yaratıcı oyunlar oynamak, çocuğun hem zekâ gelişiminde hem de kendini ifade etmesinde büyük fayda sağlar. Oyun aynı zamanda çocuklarda bir çeşit rahatlama biçimidir. Çocuklar kendilerini yetişkinler kadar rahat ifade edemediklerinden ve bilişsel hafızalarında kendilerini anlatacak duygu adlandırmaları olmadığından oyun oynadıkları sırada gerçek hayatta yapmak istediklerini yapmaktan, zevk aldıkları şeyleri ya da yapmaktan kaçındıkları şeyleri canlandırarak deneyimlemiş olurlar. Yakın çevrelerinden birisinin söylediği kırıcı bir söz ya da onları üzecek herhangi bir durum oyunlarının teması olabilir. Yetişkinlerin çocukların oyunlarını çok iyi takip etmesi gerekir çünkü çocuklar anlatmak istedikleri birçok şeyi oyun yoluyla aktarırlar. Aynı zamanda çocukla oyun oynuyor olmak başlı başına çocuklara kendilerini iyi hissettirir. Anne babalarının gözünde değerli ve sevilebilir oldukları hissini bu şekilde yaşayabilirler.


Ödül de ceza da tatlı dille olmalı.


Çocuklar anne ve babalarının sevgisini ve ilgisini kazanmak için çeşitli yollara başvururlar. Çocukların kendilerini olumlu yolda ifade etmelerini teşvik etmek için ödüllendirme yöntemini kullanabiliriz. Elbette çocuğun yaptığı ve hoşumuza giden davranışı için ödül vermek yerine, belirli zamanlarda küçük sürprizlerle sevindirmek en iyisidir. Böylece çocuk, zevk alarak yaptığı aktiviteleri ödül için değil hoşuna gittiği için yapmaya devam eder. Arada aldığı ödüller ise onun bu davranışını devam ettirme konusunda süreklilik göstermesini sağlar. Çocuklar çeşitli şekillerde aile üyeleri ile iletişim kurmak isterler. Sordukları sorularla hem bilgilenmiş hem de iletişim becerilerini geliştirmiş olurlar. Anne-baba olarak çocukların sorularına basitçe ama ilgili bir şekilde cevap verebilirsiniz. Size herhangi bir konuda soru sormaları durumunda ona gerekli bilgileri verin. ‘Şu anda işim var, seninle uğraşamam’ gibi cümleler çocuğunuzu kırar ve düşüncelerinin önemsenmediğini hissettirir. Örneğin, çocuğunuz herhangi bir konuda çok güzel bir davranış sergilediğinde ‘Benim çocuğum çok akıllı ya da sen mükemmelsin’ gibi cümleler kullanmak da çocuğa yanlış davranışlar kazandırabilir. Bunların yerine daha samimi cümleler kurulmalıdır. Örnek olarak ‘Odanı topladığın için teşekkür ederim’, ‘Senden yapmanı rica ettiğim bir şeyi yapmış olman çok güzel’ gibi cümleler onlar için daha iyidir. Söylediklerimizin içeriğine ve doğruluğuna dikkat etmemiz gerekir. Verdiğimiz (bilgilerin doğru olmaması, (çocukların gelecekte bize güvenmemelerine neden olur. Ayrıca çocuklarımızı yaptığı işlerde teşvik ederken dikkat etmemiz gereken nokta; onları başarılı oldukları için sevildikleri, aksi halde sevilebilir olmayacakları mesajını vermemektir. Bunun yerine çocuklara koşulsuz ve pozitif kabullenme gösterilmelidir.


UZMAN GÖRÜŞÜ
Kendi çocukluğunuzun zorluklarını bugüne taşımayın!
Ailelerin, çocuğun her istediğini yapması ya da her istediğine karşı çıkması olumsuz sonuçlar doğurur. Bunun yerine çocuklara belli bir çerçeve içinde kendi isteklerini dile getirebilecekleri, becerilerini ortaya çıkarabilecekleri, güvenli ve sıcak bir ortam sunulmalıdır. Aynı zamanda aile kurumunun nasıl işlediği de çocukların güvenlik algısı ve gelişimi ile ilintilidir. Aile kurarken kendi yaşantımızdaki olayları da bu sisteme getirip karşımızdaki insanla ortaklık kurmaya çalışırız. Elbette, her birimiz verimli çocukluk yılları geçirmemiş olabiliriz. Bu durum, bizim kendi çocuklarımıza davranışımızı etkiliyorsa, sağlıksız bireyler yetiştirmeye başladık demektir. Çoğu zaman bu durum bilinç düzeyinde yaşanmadığından tespit etmek hayli güçtür. Çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı gelişip gelişmediğini sorgulayarak, iyi bir ebeveyn olup olmadığımızı fark edebiliriz. Dr. Mehmet Yavuz

...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Çocuk Bebek


Comments are closed.