By 28 Kasım 2011 Devamı →

ORJİN KREM TOPLATILIYORSağlık Bakanlığı, “Orjin” markalı “Rahatlatıcı masaj ve bacak bakımı” isimli ürünlerin piyasadan toplanması işlemlerine başladı.
ORJİN Kreme Toplatma KararıSağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinde “ORJİN” markalı “Rahatlatıcı masaj ve bacak bakımı” adlı ürünlerin; eklem ve kas figürü ile çeşitli endikasyonlarla (ağrı, romatizma, kılcal damarlardaki kan dolaşımının rahatlaması, baş ağrısı ve auralı migrenler, boyun tutulmaları, kireçlenme ve menisküs, kas ağrıları v.b. gibi tedavi etme iddiasıyla) piyasaya sürüldüğü belirtildi.
ORJİN” markalı “Rahatlatıcı Masaj ve Bacak Bakım Kremi” adlı ürünün “kozmetik” olduğu beyan edilerek Bakanlığa bildirimi yapıldığı kaydedilen açıklamada, kozmetik ürünlerin yukarıda sayılan etkileri gösteremeyeceklerine dikkat çekildi. Bu etkilerin ruhsatlı ilaçlardan beklenebilecek etkiler olduğu ve adı geçen ürünün Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış olan bir “ilaç” olmadığı kaydedilen açıklamada, “ORJİN markalı ’Rahatlatıcı masaj ve bacak bakımı’ isimli ürünlerin piyasadan toplanması işlemleri Bakanlığımızca başlatılmıştır.Muhtelif televizyon, radyo kanalları ve internet sitelerinde reklamı yapılmak suretiyle tedavi ettiği veya tedaviye yardımcı olduğu iddia edilerek piyasaya arz edilen ürünlere itibar edilmemesi ve rahatsızlıkları olan kişilerin öncelikle bir hekime başvurmaları halk sağlığının yararına olacaktır” denildi.


Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım 2011 tarihli ve Sayı: B-10-0-IEG-018-02-00/325.07-93182 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın görev ve yetkilerinin belirlendiği 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi “Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek.” hükmündedir.

Bu doğrultuda Bakanlığımızca yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinde 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu dayanak gösterilerek piyasaya arz edilen bazı ürünlerin ambalajlarında ve/veya tanıtım materyallerinde mezkur Kanuna aykırı biçimde, Bakanlığımızca ruhsatlı beşeri tıbbi ürün olmadıkları halde endikasyon belirten ibarelerin yer aldığı saptanmıştır.

Bu kapsamda beşeri tıbbi ürün ruhsat/iznine sahip olmayan, endikasyon belirtilerek piyasaya arz edilen ekli listedeki tüm ürünler ve benzerlerinden -piyasada başka markaların da olabileceği göz önünde bulundurularak- ambalaj bilgilerinde endikasyon (ağrı, migren, eklem, kas, kas gevşetici, romatizma, dolaşım bozukluğu, soğuk algınlığı ve benzeri iddialar) belirtilenlerinin piyasadan toplanması, işlemler yürütülürken yazımız ekinde verilen prosedürün izlenmesi ve en geç 1 ay içerisinde toplama işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Söz konusu listede yer alan ürünlerden aynı markayı taşıyan, kozmetik tanımına ve Kozmetik Yönetmeliğine uygun olan ürünlere işlem yapılmaması ve yukarıda yer verilen açıklamaların göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmesi önem arz etmektedir.
Bu kapsamda; “ORJİN” markalı “Rahatlatıcı masaj ve bacak bakımı” adlı ekte ambalaj örneği verilen ürünün eklem ve kas figürü ile endikasyonlar belirtilerek piyasaya arz edildiği saptanmış olduğundan aynı prosedür dahilinde söz konusu ürünlerden;
Ekte ambalaj bilgileri ve kullanım kılavuzu gönderilen ürün ile aynı bilgileri taşıyan, Ambalaj bilgilerinde endikasyon (ağrı, romatizma, kılcal damarlardaki kan dolaşımının rahatlaması, baş ağrısı ve auralı migren, boyun tutulmaları, kireçlenme ve menüsküs, kas ağrıları, vb.) belirtilenlerinin piyasadan toplanması, gerektiği hususunda bilginizi ve gereğini ivedilikle rica ederim.

Dr. Saim KERMAN
Ek:3

Orjin Rahatlatıcı ayak ve bacak bakımı Radian Masaj Kremi (Radian Message Cream) Linen Migren kremi Devall krem Awe Cemre
Deva ozon özlü ağrı kesici Ozon ağrı masaj kremi, Nival ağrı kesici Masaj kremi Sinoz bitkisel masaj kremi Hoga ağrı kesici krem Sevva Naturel
Sevva Rahatlatıcı Bitkisel Krem Dermomineral Magnezyum içerikli ağrı kremi Joint-X Jel
Smart Naturel Ultrema Bitkisel Masaj Krem
Hoga Ağrı Kesici Krem
Dermana Aromaterapik Masaj Kremi
Atrilisse Masaj Kremi
Sinoz Bitkisel Ağrı Giderici Masaj Kremi
Deva Ozon Özlü Bitkisel Ağrı Kesici Masaj Kremi
Nival Ağrı Kesici Masaj Yağı
Ozon Ağrı Masaj Kremi
Dr Shiffa Migren Kremi
Devall Krem
Deva Ozon Özlü Bitkisel Ağrı Kesici Masaj Kremi Dermo Mineral Ağrı Kremi
MyOmega Zaman Salınımlı Ağrı Kesici (MyOmega PMS Cream, MyOmega Vnpr Cream)
Boswellia Serrata Masaj Jeli
Valerian rahatlatıcı masaj kremi
Omega Rahatlatıcı Masaj ve vücut Bakım Kremi
Arzen bitkisel masaj kremi
Salvosano krem
Sunflower krem
Dermomed krem
Ekromin ağrı kremi
Derman ağrı kremi
Rovak ağrı kremi
CM C’est Moi krem
Naturix krem
Bionce ağrı ve romatizma kremi
Talia masaj yağı ve ağrı kesici romatizmal kremler
Bağdagül Mecitefendi masaj kremi
Karden ağrı giderici yağlar
SD Masaj Yağı Kas Rahatlatıcı

...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Haber

Etiketler:, , ,


Yorumlar "ORJİN KREM TOPLATILIYOR"

Trackback | Comments RSS Feed

 1. Rasim Kara dedi ki:

  Ben KOZMETİK olarak reklamı yapılan bir Orjin kreme rastlamadım. Rekam yapılanların hepsinin endikasyonları belirtiliyor, yani bir hastalığa iyi geldiği söyleniyor.
  Sağlık Bakanlığı da diyor ki, bunlar hiçbir hastalığa İYİ GELMİYOR. GELİYOR denilenler toplatılyor, yani sahtedirler.

 2. abidin kaya dedi ki:

  Sayın Editör,
  bu yazının tamamını okuma zahmetinde bulunsanız Orjin krem in endikasyon belirten sahtelerinin toplatıldığını anlayacaktınız.

  Oysaki Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2011 tarihinde İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazısı, piyasada Kozmetik tanımına uygun olmayan ve Kozmetik Yönetmenliğine uygun olmayan ambalajlar ve tanıtım materyallerinde endikasyon belirtilerek (ağrı,romatizma,miğren, kireçlenme vs..) satışı yapılan 43 marka için toplama kararını kapsamaktaydı.
  http://www.iegm.gov.tr/Folders/News/Folders/Kozmetikler%20%C5%9Eube%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/toplatma_ee196b6.pdf

  Ayrıca söz konusu yazıda 4. paragrafında özellikle bold yazılarak belirtilen “Söz konusu listede yer alan ürünlerden aynı markayı taşıyan, kozmetik tanımına ve kozmetik yönetmenliğine uygun olan ürünlere işlem yapılmaması ve yukarıda yer verilen açıklamaların göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmesi önem arz etmektedir” denilmektir.