By 26 Mart 2010 Devamı →

MEMESİZ KALMA PSİKOLOJİMeme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. 85 yaşına ulaşan 8 kadından birinde meme kanseri gelişiyor. Ama sevindirici olan bir konu var ki, günümüzde gelişen teknoloji ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde meme kanseri artık erken evrede yakalanmakta; bu nedenle sağ kalım oranları giderek artmakta.
Kanseri atlatan kadınların en büyük sorunu ise memesiz kalma psikolojisi!memesiz kalma psikolojisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Topalan, memesi önceden alınmış veya alınacak olan tüm hastaların meme onarımı için olası aday olduğunu belirtiyor.Ancak, bu ameliyat bu hasta grubunun tümüne uygulanmamaktadır. Hastalığın evresi, hastanın genel sağlık durumu, beden yapısı, yaşam biçimi bu ameliyatın yapılmasında ve tekniğin seçilmesinde önemli rol oynar. Hastanın motivasyonu, ilk doktoru tarafından bilgilendirilmesi, kendisinin bu ameliyatı istemesi büyük önem taşır.
MEME ONARIMI YETERİNCE BİLİNMİYOR!
Kanser nedeniyle memenin alınması ve sonrasında memenin yeniden yapılması, ABD ve Avrupa’da 1970’li yıllardan beri yapılmakta. Türkiye’de ise bu yöntem 1980’lerde başlamış ancak, hastalığın tedavisi birçok bölümü ilgilendirdiği için gerekli işbirliği ancak 2000’li yıllarda sağlanabilmiştir.
Meme kanserinin tedavisi sadece hasta organı vücuttan uzaklaştırıp, ilaç ve ışın tedavisi vermekle tamamlanmamaktadır. Yani meme kanseri ile yüzleşen bir kadının tedavisinde sadece Genel Cerrahi, Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi uzmanları değil Plastik cerrahlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları da yer almalı ve birlikte çalışarak tedaviyi yürütmelidirler.
Kadınların büyük bölümünün memelerinin tekrar yapılabileceğinden habersiz dolaştıklarını kaydeden Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ferit Demirkan da , böyle bir tedavi seçeneğinin olduğunun bütün hastalar tarafından bilinmesinin bir hasta hakkı olduğunu kaydediyor.
Meme onarımı ameliyatının önünde duran diğer engellere de dikkat çeken Dr. Demirkan, hastaların ek cerrahi ve getireceği olumsuzluklardan ve olası onkolojik etkilerinden de korktuğunu kaydediyor.
Yapılan çalışmalar, bu tip cerrahi girişimlerin, hastalığın tekrarlaması ya da tekrarlayan hastalığı gizlemesi gibi etkilerinin olmadığını göstermiştir.Prof. Dr. Ferit Demirkan, meme kanseri sonrası onarımın uzman eller tarafından yapılması gerektiğini belirtiyor. Meme kanseri tedavisini yürüten hekimlerin çoğu son yıllara kadar meme onarımı ile ilgili yeterince bilgi sahibi değildi ve kadınların bu tedavi yöntemine ulaşmasının önünde bir engel olarak duruyordu. Ancak son zamanlarda ülkemizde artan başarılı sonuçlar nedeniyle, giderek daha çok hekim hastasına meme onarımını tavsiye ediyor.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği olarak meme onarımında düzgün sonuçlar alınmaması halinde hastanın ikinci bir travma yaşayabileceğini ve bunun mutlaka bu konuda uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz.
MEME ONARIMI NASIL YAPILIYOR?
Meme onarımı, mastektomi ile aynı aşamada ya da tedavi tamamlandıktan sonraki bir aşamada gerçekleştirilebilir. Memenin yeniden yapılabilmesi için iki yöntem var. Birincisi hastanın öz dokusu ile onarım, ikincisi de doku genişletici veya silikon protezler kullanılarak yapılan onarım.
Özdoku ile onarım: Karın, sırt, kalça ve uyluk bölgesinden hazırlanan dokularla üç boyutlu meme onarımı yapılabilir. Özdokunun avantajı, canlı, yumuşak, üç boyutlu, normal memeye çok benzer bir onarım sağlamasıdır. Verici bölgede yara izi olması ve doku naklinin beraberinde getirdiği riskler bu yöntemin dezavantajları olarak kabul edilebilir.
Doku genişletici ve silikon meme protezi ile onarım: Günümüzde protez ile meme onarımında 3 seçenek ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, mastektomi ile aynı anda standart ya da ayarlanabilir protez ile tek aşamalı onarım; ikincisi önce doku genişletici sonra protez ile iki aşamalı onarım, üçüncüsü de protezin özdoku aktarımı ile birlikte kullanıldığı onarımdır. Daha basit bir yöntem olması, vücudun başka bir bölgesinden doku nakli yapılmadığı için herhangi başka bir iz yaratmaması ve ameliyat sonrası iyileşme döneminin daha rahat olması avantajlarıdır. Ancak doku genişleticilere ve silikon protezlere bağlı bazı sorunlar bu yöntemin olumsuz yönleridir.
MEMESİZ KALMA PSİKOLOJİSİ KADINI YALNIZLIĞA SÜRÜKLÜYOR!
Yine Dernek yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Sühan Ayhan ise , kadınlarda memelerini kaybetme fikrinin pek çok sorunu beraberinde getirdiğini kaydediyor. Kadın memesi; kadınlığı, cinselliği, estetik görünümü, bebeğin beslenmesini, sevgiyi ve annelik duygularını ifade ediyor. Meme kanseri ile yüzleşen kadınlar memelerini kaybetme fikrine katlanamıyor ve bunun sonucunda psikolojik yönden şiddetli sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunlar arasında depresyon, öfke, gelecek hakkında belirsizlik, umutsuzluk, çaresizlik, kanserin tekrarlayacağı korkusu, yaşama isteğine karşın ölüm korkusu sayılabilir.
Doç. Dr. Sühan Ayhan, sadece bu sorunların olmadığını ifade ediyor.Bu kadınlarda beden algısı ve cinsellikle ilgili sorunlar (kendini yarım hissetme, benlik saygısının azalması, dişilik özelliklerini kaybetme korkusu, erken menopoza girme, hormonal bozulma ve cinsel sorunlar), fiziksel uyum sorunları (yaşam kalitesinin bozulması, enerji kaybı, yorgunluk, hormonal değişimler, uyku problemleri); aile ve sosyal yaşamla ilgili ve mesleki/ekonomik sorunlar (sosyal içe çekilme, aile içi sorunlar, eşin desteğinin azalması, terkedilme) gibi sorunlar karşımıza çıkmaktadır.
MEME ONARIMI KADINLIK DUYGUSUNU GERİ VERİYOR!
MEME ONARIMI SGK KAPSAMINDA!
Meme onarımının bu psikolojik etkileri azalttığına ve hastanın özgüvenini artırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Sühan Ayhan, hastaların kanserle daha etkili mücadele etmesini sağladığını belirtiyor ve ekliyor:
Mastektomi sonrası meme onarımı, meme kanseri ile yüzleşen, mücadele eden kadınlar için yaşama tutunmalarını sağlayan bir umuttur. Onlara sürekli hasta olduklarını hatırlatan fiziksel bir eksiklikten ve yaşamlarını zorlaştıran sütyen içine yerleştirdikleri protezden kurtuluştur. Psikolojik durumu düzelten, özgüveni ve yaşam kalitesini yükselten, iş yaşamında başarıyı artıran ve özel yaşamda daha mutlu olmalarını sağlayan bir araçtır. Hastaların memeleri alındığında yeniden yapılabileceğini bilmeye hakları vardır. Bu nedenle cesaretleri kırılmamalı, aksine yüreklendirilmeli ve bir plastik cerrahi uzmanına yönlendirilmelidirler.
Dr. Sühan Ayhan, meme onarım ameliyatlarının SGK kapsamında olduğunu vurguluyor.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME ALINMASI SONRASI (MASTEKTOMİ) MEME ONARIMI KURSU!
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği olarak, 25-26 Mart’ta, plastik cerrahlara yönelik bir kurs vereceklerine dikkat çeken Doç.
Dr. Sühan Ayhan, meme onarımının ülke çapında yaygınlaşmasını arzu ettiklerini ve bu konuda plastik cerrahları özel olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.
Dr. Ayhan, kursta cerrahların, teorik bilgi yanında canlı ameliyatlarla eğitileceğini söylüyor.


MEME KANSERİNDE SON NOKTA

LONDRA Tümörü dondurarak öldüren” yeni bir yöntemin, meme kanserinde ameliyatı gereksiz kılabileceği bildirildi. Daily Telegraph’ın haberine göre, bilim adamları, prostat kanserini tedavi için geliştirilen bir yöntemi, 13 hastada deneyerek meme kanseri tümörlerini yok etmeyi başardı. Lokal aneztezi altında yapılan yöntemde, görüntüleme cihazları eşliğinde tümöre küçük iğneler batırılıyor ve eksi 30 derecenin altında soğuk veriliyor. Böylece tümör donarak ölüyor ve ameliyatla tümörün alınması gereği ortadan kalkıyor. “Kreoterapi” olarak bilinen yöntemde daha önce yapılan denemeler, yeterince düşük sıcaklığa ulaşılamadığı için başarısız olmuştu. Yöntem başka araştırmalarda da denenmiş, ancak sadece açık ameliyatta kullanılabilmişti.

Başarıyla sonuçlanan yeni yöntemde, deride sadece küçük kesikler oluştuğu ve ağırının asgari seviyede olduğu belirtildi. Yöntemden sonra yapılan biyopsilerde kanserli hücre görülmediği ve 5 yıl sonra da kanserin geri dönmediği bildirildi. Araştırma, Michigan’daki Barbara Ann Karmanos Kanser Enstitüsü tarafından yapıldı ve Girişimsel Radyoloji Derneğinin yıllık bilimsel toplantısında sunuldu. Makaleyi kaleme alan Dr. Peter Littrup, “Kreaoterapi yöntemi, meme kanserinde yeni tedaviler için kapı açıyor ve yöntemin yeni araştırmalarla desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Birleşik Krallık Kanser Araştırma Enstitüsünden Dr. Kat Arney de, denemenin çok az sayıda hasta üzerinde yapıldığını, yöntemin güvenli ve ameliyata alternatif olduğunun kanıtlanması için daha geniş araştırmalara ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Meme Kanseriyle Mücadeleye Destek için ne yapabilirsiniz?

Memeler Kontrol Edilmeli (Prof.Dr. Derin Kösebay)
Meme Kanseri Hakkında Bilmedikleriniz
Mamografi Nedir?
Kendi kendinize Meme Kanseri Testi
Kendi Meme Kanseri Kontrolünü Yap
Meme Kanserinde Yeni Yöntem
Meme Kanserine Karşı Havuç Kürü (Prof.Dr.Erkan Topuz)
Memede Şişlik Kanser Belirtisi mi? (Prof.Dr. Erkan Topuz)
Meme Kanserinde Yeni Tedavi Yöntemi
Meme Kanseri ve Soya Tüketimi (Prof.Dr. Erdem Yeşilada)
Meme Kanserinde Artış Nedenleri

...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Haber

Etiketler:, , ,


1 Yorum Var "MEMESİZ KALMA PSİKOLOJİ"

Trackback | Comments RSS Feed

  1. sessiz_bn dedi ki:

    İlginç