By 26 Ocak 2011 Devamı →

ÇOCUKLARINIZI KIYASLAMAYIN
Çocuğunuzu yaşıtlarıyla kıyaslamayın


Annelerin yaptığı en büyük hatalardan biri çocuğunun boy ve kilosunu yaşıtlarıyla kıyaslamak. Her çocuğun büyüme hızının birbirinden farklı olduğunu unutmayın.

Çocuğunuzu yaşıtlarıyla kıyaslamayın
Çocuklar, genetik yapıları, anne karnındaki ve bebeklik dönemindeki beslenme durumları, geçirdikleri hastalıklar vb nedenlerle birbirlerinden büyük farklılıklar gösterirler. Bu nedenle, hiçbir çocuğun besin gereksinimi bir diğerine eşdeğer değildir. İri çocuklar daha fazla, ince ve ufak yapılı çocuklar daha az tüketirken, aynı yapıdaki ve aynı yaştaki iki çocuk da enerjiyi farklı kullanabilirler. Anneler çocukların gelişim durumlarını iyi değerlendirmeli çocuğu gereksiz yere yemesi için zorlamamalıdır. Bunun için de çocukluk yaşlarında büyüme ve gelişme çok iyi izlenmeli, duraklama ya da gerileme olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bedensel büyüme, vücut hacminin ve kütlesinin artması, bedensel gelişme ise hücre ve dokuların yapı ve işlevlerindeki değişmelerdir.


DOKTORUNUZA GÜVENİN


Büyümenin sağlıklı olup olmadığı, vücut tartısı ve tartı artma hızı, boy uzunluğu ve boy uzama hızı, baş çevresi ve baş çevresi artma hızı, göğüs çevresi ölçüsü ve vücut bölümlerinin birbirine oranı ile, gelişme ise dişlerin çıkma değişme yaşı, kemiklerin olgunlaşma derecesi, nöromotor gelişme, cinsel gelişme, zeka ölçüm testleri ile değerlendirilir. Çocukların boy ve ağırlıkları 3 ve 97 persentil (yüzdelik) değerler arasında ise büyümeleri normal kabul edilir. Çocuk bulunduğu persentil de?ğerin altına inerse ya da duraklama gösterirse doktor kontrolüne alınması gerekir. Ağırlık artışı üç yaştan sonra yılda ortalama 2,5 kilo, boy artışı ise 5-7 cmdir. Çocuklar genellikle dört yaşında doğum boylarının iki katına ulaşırlar.


HER YAŞIN ENERJİ İHTİYACI FARKLI


Vücudun düzenli çalışması, sıcaklığının korun?ması, hareketlerin düzenlenmesi ancak uygun miktarda alınan enerji ile sağlanır. Harcanan ile alınan enerji arasında denge olması gerekir. Alınan harcanandan az ise gelişme istenen düzeyde gerçekleşmez. Alınanın harcanandan çok fazla olması durumunda da şişmanlık gelişir. Enerji gereksinimi, yaş, vücut bileşimi, vücut cüssesi, çevre sıcaklığı, hastalık gibi durumlarına göre değişir. 3-6 yaş çocukların günlük almaları gereken enerjinin belirlenmesi için basit bir formülden yararlanılır. Enerji gereksinimi için kullandığımız bir tablo var. Bir yaş için bin 100 kaloriye ihtiyaç var. Bundan sonraki her yaş için artı 100 kalori ekleyin. Buna göre üç yaşında bin 400, 4 yaşında bin 500, 5 yaşında bin 600, 6 yaşında bin 700 kalorilik enerji almaları gerekir. Bunlar ortalama değerlerdir, çocuğun bulunduğu persentil değerine göre alacağı enerji azalır ya da çoğalır. Enerjinin yüzde 15’i proteinden, yüzde 55’i karbonhidratlardan, yüzde 30’u yağlardan gelmelidir. Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişme gösterebilmeleri için proteinden zengin besinleri yeterince tüketmeleri gerekir.


...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Selahattin Dönmez


Comments are closed.