By 25 Kasım 2008 Devamı →

ÇOCUKLARDA BOY KISALIĞIBoy kısalığının nedenleri ve buna yol açan faktörler nelerdir?

ÇOCUKLARDA BOY KISALIĞIAilevi boy kısalığı, yapısal boy kısalığı ve ergenliğin gecikmesi, iskelet sistemi hastalıkları, doğum kilosunun düşük olması, beslenme bozukluğu, uzun süreli hastalıklar (kalp, böbrek, kan hastalıkları gibi), uzun süreli ilaç kullanımı, Turner sendromu, hipotiroid, büyüme hormonu eksikliği ve sevgi yoksunluğunu nedenler arasında sayabiliriz. Turner sendromu sadece kız çocuklarında 2 bin 500’de bir görülen ve en önemli bulguları erken yaşlarda boy kısalığı ve ileriki yaşlarda ergenlik yokluğu olan bir hastalıktır.
Büyüme hormonu eksikliği 3 bin 500’de bir görülür ve sıklıkla tek bulgusu boy kısalığı veya büyümede duraklamadır. Hipotiroidi sıklığı da 3 bin 500’de birdir ve doğumsal formlarında boy kısalığı dışında zeka geriliği de görülür.
Doğum tartısı gebelik süresine göre düşük olarak doğan ve ilk 2 yaşta büyümede yakalama yapamayan çocukların da nihai boyları kısa olur.

Beslenme, ana neden Bunlardan Türkiye’de en çok öne çıkan nedenler hangileri?

– Özellikle hayatın ilk yıllarında geçirilen beslenme bozukluğu daha sonraki yaşlarda boy kısalığına neden oluyor. Uzun süren beslenme bozukluğu olan çocukta önce kilo düşer sonra boy kısa kalır. Sağlıklı büyümek ve bodurluğu önleyebilmek için sağlıklı bir beslenme ilk koşul.

Boy kısalığının toplumda görülme sıklığı nedir?

– Yüzde 3-15 arasında değişir. Bunların yüzde 80 – 85’ini normal kısa olarak kabul ediyoruz. Bunların nedenleri yapısal ve ailevidir. Normal kısa boyluluk toplumda en sık görülen boy kısalığıdır. Bu çocukların boyları kısa ancak büyüme hızları normaldir. Bir kısmının anne ve babası da kısa boylu olup kalıtsal faktörler ön plandadır. Patolojik yani tedaviye ihtiyacı olan grubun oranı ise yüzde 15 – 20. Bunlarda boy kısa ve büyüme hızı düşüktür. Bunları da ikiye ayırıyoruz. Bazılarında orantısız bir boy kısalığı (kol ve bacaklar kısa) vardır. Orantılı boy kısalıkları içinde Türkiye’de uzun süreli beslenme bozukluğu sonucu gelişen ve bodurluk diye adlandırdığımız boy kısalığı yüzde 12 – 16 oranında görülür.

Bu hastalıklara bağlı görülen boy kısalığı kaç santimetredir?

– Patolojik boy kısalıklarında nihai boy, hastalıklar arasında değişiklik gösterse de genelde kızlarda 130 – 140, erkeklerde 140 – 150 santimetre arasında değişir. İskelet sistemi hastalıklarında nihai boy daha kısadır (120 santimetre civarı).

Doğum kilosu ve boyu önemli mi?

– Türkiye’de yılda dünyaya gelen 1 milyon 250 bin çocuğun 37 bin 500’ü 2,5 kilonun altında doğuyor. Bunlar arasında kısa boylu kalanların sayısı ise 2 bin 250. Düşük doğum tartılı çocukların yani zamanında 2.5 kilonun altında dünyaya gelenlerin yüzde 80 – 85’i normal yaşıtlarını yakalıyor. Yüzde 10 – 15’i ise kısa boylu kalıyor. Bu çocuklarda tipik bir bulgu, zayıf ve iştahsız olmaları, üçgen bir yüze ve zayıf bir görünüme sahip olmaları. Tedavi görmezlerse nihai boyları kızlarda 140, erkeklerde 150 santimetrede kalıyor. Doğumdaki boy uzunluğu olarak da 47 santimetre altını kısa kabul edebiliriz.

Tedavi, ‘uzatabiliyor’ Spor yapmak etkili mi?

– Spor mucizevi şekilde boy uzatmıyor ancak özellikle çocuklar için çok yararlı. Kemik yoğunluğunu artırarak ileride osteoporozun daha az görülmesini sağlıyor. Kas kitlesi ve akciğer kapasitesinin artmasına yol açıyor. Bunların dışında egzersiz bazı hormonların salımını artırdığından büyüme hormonunun salgılanmasını arttıran faktörlerden biri olarak gösterebiliriz.

Tedaviyle ne kadar uzama sağlanıyor?

– Büyüme hormonu eksikliğinde erken yaşlarda büyüme hormonu tedavisinin başlanması tedavinin başarısı açısından çok önemli. Hipotiroidin doğumsal formlarının yenidoğan döneminde taranarak tanı konması (topuktan kan alınarak) ve tiroid hormonuyla hemen tedaviye başlanması gerekir. Erken tanı ve tedaviyle boy kısalığının yanı sıra zeka geriliği de önlenmiş olur. Turner sendromunda erken büyüme hormonu tedavisiyle normal nihai boya erişilmesi mümkündür. Doğum tartısı gebelik süresine göre düşük doğan ve kısa boylu kalan çocuklarda büyüme hormonuyla nihai boy, başarıyla uzatılıyor. Çocuk büyüme hormonuyla normal sınırların içine giriyor. Anne babasına göre beklenen boya ve toplam normallerinin içine giriyor. Uzama oranı örneğin 2 yaşında başladığınız çocukta çok daha fazla olur. Eğer ki bu tedavi başlanırsa kızlarda 160, erkeklerde 170 santimetreye varıyorlar.

Büyüme hormonunun kullanılmadığı durumlar var mı?

İskelet sistemi hastalıklarının tedavisi çok zordur. Bunlarda büyüme hormonuyla değil cerrahi uzatma tedavisi verilebilir. Cerrahi uzatma da her hastada uygulanamayabilir.

Türkiye’de büyüme hormonu tedavisinde başarı oranı nedir?

– Büyüme hormonuyla özellikle kısa ve uzun dönemde çok başarılı sonuçlar alınıyor. Ancak ülkemizdeki büyüme hormonu ve Turner sendromu verileri değerlendirildiğinde hastaların tanı ve tedaviye başlama yaşı oldukça geç görülüyor. Bu da hastalığın tanısının geç konulduğu ve tedavi açısından başarı şansının azaldığının bir göstergesi. Boy kısalığına neden olan hastalık ne kadar erken teşhis ve tedavi edilirse boy uzatma tedavisinde de başarı şansı o kadar artar.
~~~~ Yaşlara göre ortalama boy ~~~
ERKEK ÇOCUKTA (Üst sınır)
– Doğum: 50.6 cm
– 6 ay : 66.5 cm
– 1 yaşında: 74.7 cm
– 2 yaşında: 84 cm
– 3 yaş: 95.3 cm
– 4 yaş: 102.5 cm
– 5 yaş: 109.5 cm
– 6 yaş: 116 cm
– 7 yaş: 121.5 cm
– 8 yaş: 127 cm
– 9 yaşında: 132 cm
– 10 yaşında: 137.5 cm
– 11 yaşında: 143.5 cm
– 12 yaşında: 150 cm
– 14 yaşında: 162 cm
– 16 yaşında: 172.5 cm
(Alt sınır)
– Doğumda: 46.3 cm
– 6 ayda: 59.5 cm
– 12 ayda: 68 cm
– 2 yaşında 77 cm
– 3 yaşında 87 cm
– 4 yaşında 92.5
– 5 yaşında 98 cm
– 6 yaşında 104 cm
– 7 yaşında 109.5 cm
– 8 yaşında 115 cm
– 9 yaşında 120 cm
– 10 yaşında 125 cm
– 11 yaşında 130 cm
– 12 yaşında 135 cm
– 14 yaşında 146.5 cm
– 16 yaşında 158 cm
KIZ ÇOCUKTA (Üst sınır)
– Doğum: 50.2 cm
– 6. ay: 64.5 cm
– 12 ay: 73 cm
– 2 yaş: 85.5 cm
– 3 yaş: 95 cm
– 4 yaş: 102 cm
– 5 yaş: 108 cm
– 6 yaş: 114 cm
– 7 yaş: 120 cm
– 8 yaş: 125.5 cm
– 9 yaş: 130.5 cm
– 10 yaş: 137 cm
– 11 yaş: 145 cm
– 12 yaş: 154.5 cm
– 14 yaş: 158.5 cm
– 16 yaş : 159 cm
(Alt sınır)
– Doğum: 47 cm
– 6 ayda: 58 cm
– 12 ay: 64.5 cm
– 2 yaş: 76.5 cm
-3 yaş: 85.5
– 4 yaş: 92 cm
– 5 yaş: 97.5
– 6 yaş: 103 cm
– 7 yaş: 108 cm
– 8 yaş: 115 cm
– 9 yaş: 120.5 cm
– 10 yaş: 125 cm
– 11 yaş: 133.5 cm
– 12 yaş: 140.5 cm
– 14 yaş: 147.5 cm
– 16 yaş: 148.5 cm

Basit bir boy hesaplama yöntemi

Kız çocuk için; anne ve baba boyunun toplamından 13 çıkarılacak, çıkan sonuç ikiye bölünecek. Ortaya çıkan sayı, çocuğun olması gereken boy uzunluğunu verir.
Erkek çocuk için; anne ve baba boyunun toplamına 13 eklenecek, çıkan sonuç ikiye bölünecek.

ÇOCUKLARDA BÜYÜME HIZI
İlk 1 yaşta; yılda 25 cm
1 – 2 yaş arası; yılda 10 – 12 cm
2 – 4 yaş arası; yılda 10 – 12 cm
4 – 12 yaş arası yılda 5 cm büyürler
Ergenlik dönemi boyunca kızlar 15 – 20 cm, erkekler 20 – 25 cm uzar

ÖZETLE :
Boy kısalığı etyolojisinin incelenmesinde en önemli parametrelerden birini büyüme hızı oluşturur.
Genel olarak 6 yaş altında 6 cm/yıl ve 6 yaşından puberteye kadar 4.5 cm/ yıl altındaki büyüme hızı düşük olarak kabul edilir. Büyüme hızı, normal varyant boy kısalığı ile patolojik boy kısalığı nedenlerinin ayırt edilmesini sağlar. Normal varyant ve patolojik nedenli boy kısalıklarının ayırıcı tanısını yapmak takip ve tedavi açısından önemlidir. Konstitüsyonel büyüme gecikmesi ve ailevi boy kısalıkları, normal varyant boy kısalıklarının önemli bir kısmını oluşturur. Patolojik boy kısalıkları içerisinde büyüme hormonu eksikliği, hipotiroidi gibi endokrin kökenli boy kısalıkları ön plana çıkmaktadır.

Boy kısalığının tedavisi etiyolojiye göre belirlenir. Klinik izlem,altta yatan hastalığın tedavisi ve hormonal eksikliklerde yerine koyma tedavisi uygulanır.

Boy Uzatma ve Boy Kısalığı ile ilgili Benzer Yazılar :

Prof.Dr. İbrahim SARAÇOĞLU Boy Uzatma Kürü
Boy Uzatan Ameliyatlar
Dr. Ginza Kojima Boy Uzatma Tekniği
Motorlu Çivi Yöntemiyle Uzamak
Çocuğunuzun Boy ve Kilosunu İzleyin
Çin’de Boy Uzatma Ameliyatları

...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Çocuk Bebek, Sağlık

Etiketler:, , ,


65 Yorum Var "ÇOCUKLARDA BOY KISALIĞI"

Trackback | Comments RSS Feed

 1. hülya yıldırım dedi ki:

  merhaba 21 yaşında bir bayanım boyum 150 uzamadı ne yapmalıyım bide balık yağı kapsülü kullanıyorum ama şuan bir faydasını görmedim bide çok zayıfım kilo alamıyorum lütfen bana yardımcı olun

  • nur dedi ki:

   Benim de arkadaşım çok zayıftı sonra bir doktora gözüktü ve zayıflığının nedeninin çölyak hastalığı olduğunu öğrendik. Bence bir doktora gözükmende fayda var

 2. tuğçe gencer dedi ki:

  ben 17 yaşında kızım. boyum 1.70 kilom 50. 1.75 olmak istiorum. ltfen yardm edin .s

 3. simge singil dedi ki:

  ben simge 11 yaşındayım 1.37 yediyim 8 yaşındaki kardeşim bile1.36 nolur yardım edin

  • yağmur yılmaz dedi ki:

   bende 10.5 yaşındayım 1.35 cm boyum kardeşim 7 yaşında 1.29 oldu ama benden daha uzun

 4. sema huseynova dedi ki:

  ben 155 boyundayim, 19 yasindayim sizce 160 olma sansim varmi ne yapmam gerekir?

 5. serhat ogan dedi ki:

  merhaba ben 17 yaşıdfayım 1,73 boyundayım kiloda 63 sizce boyum normal mi şanlı urfa

 6. Mehmet kar dedi ki:

  Ben 1994 doğumluyum 1.70 boyundayim sizce daha ne kadar uzarım ve bu arada daha sakal felanda cikmadi.ayni zamanda yaşıtlarına gore küçük gösteriyorum sizce bir sorun var mıdır?

 7. hazal tunc dedi ki:

  Merhaba ben hazal ben 20 yasındayım boyum 150 acaba uzama ıhtımalı varmı varsa bana yardımcı olurmusunuz lutfen bu duruma cok uzuluyorum psıkolojım bozuldu boyum yuzunden

 8. kevser dedi ki:

  benim bir sorum var eger anne veya babaniz eskiden uzunsalar sonradan kisa olduysalar hangi sini toplamalisiniz eskiden uzun olduklari zamanmi yoksa su anki halerini mi ? cevap bekliyorum cunku ona gore hesaplayayim

 9. Bünyamin Cerrah dedi ki:

  Sayin endokrinoloji uzmanim merhabalar öncelikle bizi aydınlattiginiz için size minnetimi sunmak isterim.     

  Benimde bir sorunum  vardi gerekli bilgiyi ulastirirsaniz cook memnun olurum.

  3 Mart 1995 tarihinde doğdum

  Benim  yaşım şuanda 17  3martta yaşımı doldurdum 18den gün aldım ve boyum 173cm babamın boyu 183 yalniz babam kilolu boyu cekmis 53yaşında 130 kilo annem 158 boyunda 48 yaşında ama 5çocuk dogurdu kadınlar her cocuk dogurmada 2cm kısalıyormuş gerçekmi bilemem ama siz daha iyi bilirsiniz 17 mi doldurmadan yaklaşık 1ay önce kemik yaşımı tayin ettirdim vede 17çıktı yaşımla  uyumluymuş sizce benim boyum daha nekadar uzar testinize göre 184cm çıkıyor profesyonal mankenlik için çağırıldım boyu en az 185cm istiyorlar kesin cevabı bana ulaştırırsanız çok sevinirim 

  Vede şunları söyleyeyim annem şeker hastasi insülin kullanmıyor ama kan şekeri yüksek bende aynı şekilde hastayım  amcalarım 180 en az     Ve de ben yaklaşık 1,5 aydır balık yağı hapı kullanıyorum vede basket oynuyorum 1,5aydır 50tane vardi hapin içinde kapsül (balya balık yağı hapı omega 3 süz sadece A 5000 D vitaminide 400 lu var   )  son 4tane kaldı vede 2gündür kalsiyim hapı kullaniyorum (osteocare kalsiyum hapı)  2tanesini içtim aç tok farketmiyor 30tane var içinde  o balya bittikten sonrada (solgar balık yağı hapıni kullanicam sadece omega 3 lü 700mg içinde 30 tane var) balya bittikten sonra başlıyacağım. Arada sırada sportif ipim var onlada ip atlıyorum vede bu solgarla osteocareyi 20yaşıma kadar kullanıcam günde en az 1tabak yoğurt yerim vede süt içerim çayı demli çok tüketirim 

  Ve hayatımda 1 kere bile meyve vede sebze yemedim bu bir hastalıkmişÂ 

  Kesin bir cevap verirseniz çok sevinirim sağlıklı günler.

 10. Bünyamin cerrah dedi ki:

  Sayin endokrinoloji uzmanim merhabalar öncelikle bizi aydınlattiginiz için size minnetimi sunmak isterim.     

  Benimde bir sorunum  vardi gerekli bilgiyi ulastirirsaniz cook memnun olurum.

  3 Mart 1995 tarihinde doğdum

  Benim  yaşım şuanda 17  3martta yaşımı doldurdum 18den gün aldım babamın boyu 183 yalniz babam kilolu boyu cekmis 53yaşında 130 kilo annem 158 boyunda 48 yaşında ama 5çocuk dogurdu kadınlar her cocuk dogurmada 2cm kısalıyormuş gerçekmi bilemem ama siz daha iyi bilirsiniz 17 mi doldurmadan yaklaşık 1ay önce kemik yaşımı tayin ettirdim vede 17çıktı yaşımla  uyumluymuş sizce benim boyum daha nekadar uzar testinize göre 184cm çıkıyor profesyonal mankenlik için çağırıldım boyu en az 185cm istiyorlar kesin cevabı bana ulaştırırsanız çok sevinirim 

  Vede şunları söyleyeyim annem şeker hastasi insülin kullanmıyor ama kan şekeri yüksek bende aynı şekilde hastayım  amcalarım 180 en az     Ve de ben yaklaşık 1,5 aydır balık yağı hapı kullanıyorum vede basket oynuyorum 1,5aydır 50tane vardi hapin içinde kapsül (balya balık yağı hapı omega 3 süz sadece A 5000 D vitaminide 400 lu var   )  son 4tane kaldı vede 2gündür kalsiyim hapı kullaniyorum (osteocare kalsiyum hapı)  2tanesini içtim aç tok farketmiyor 30tane var içinde  o balya bittikten sonrada (solgar balık yağı hapıni kullanicam sadece omega 3 lü 700mg içinde 30 tane var) balya bittikten sonra başlıyacağım. Arada sırada sportif ipim var onlada ip atlıyorum vede bu solgarla osteocareyi 20yaşıma kadar kullanıcam günde en az 1tabak yoğurt yerim vede süt içerim çayı demli çok tüketirim 

  Ve hayatımda 1 kere bile meyve vede sebze yemedim bu bir hastalıkmişÂ 

  Kesin bir cevap verirseniz çok sevinirim sağlıklı günler.

 11. nergiz dedi ki:

  yaa neler var, hani gerçekten problem edilecek sınırlar vardır ki, onlar elbet erkenden tedaviye başlamalı veya önlem almalılar.. benimde boyum 160 ama kendimle barışıkım..halimden memnunum, benimde etrafımda uzun boylu insan çok ama bana yakışanı buymuş demek ki diyorum benim özelliğim ufak tefek olmak bazende bayana yakışıyor birazda böyle düşünün bazı arkadaşlar yazmış boyu zaten normal ama dahada uzamak için komplekse girmişler onları anlayamıyorum..ama 2 çocuğum var onlarda ufak tefekler onları takip ediyorum sınırların altına düşseler elbet peşinden koşarım..

 12. zeynep dedi ki:

  merhaba ben 18 yaşındayım benim boyum ortalama 1.55-1.60 civarı kız kardeşim ben 3 yaş küçük ama o 1.65 benden baya uzun bu arada annem 1.60 babam 1.85 erkek kardeşim aramızda 4 yaş olmasına rağmen boyu 1.75 ne olur yardım edin boyum çok mu kısa acaba bilgi verirmisiniz.

 13. elif su dedi ki:

  Boyum 134
  Kilom 29
  Yaşım 11-12
  Sizce 160 olurmuyum lütfen yardım din :((
  Sınıfın 3. en kısası benim

 14. HİCRAN dedi ki:

  MERABA
  ben 12 yaşndayım ADIM HİCRAN
  ANNEMİN BOYU : 1.55
  BABAMIN BOYU :1.70
  BENİM BOYUM :1.47
  BOYUM DAHA UZRMI NOLUR YARDIMCI OLUN EVİN ÇOÇUK OLARK EN KISASIYIM YARDIM EDİN 🙁

 15. seher kaygusuz dedi ki:

  ßen 17 yasındayım minyon tipliyiim boyuum 1.50 normaLden brazcık kısayıım .. boyumun uzamasını cok istiyorum bana yardımcı olaßiLirmisiniiz ?.

 16. aleyna dedi ki:

  Orda genetik boy hesaplamasında benim boyum 1.64 çıkıo yani iki türlü de tutmuo uzun kalıorum yardımcı olun lütfen

 17. Aleyna dedi ki:

  off inanmıyorum bn 12 yaşındayım ve boyum 1.67. ama orda üst sınır olarak 154.5 cm yazıo çok anormal bir büyüme mi bu acaba. ailedede babam 182 annem 160 cm yavaş yavaş boyumun anormal olduğunu düşünmeye başladım.

 18. enes sezer dedi ki:

  ben 17 yaşındayım okula hergün yürüyerek gidiyorum,yani günlük 1.5 saat yürüyorum
  bunun etkisi terk mi yoksa doğru mu olur
  ve boyum 174 şuanda,182 olabilirmiyim

 19. vedat tekın dedi ki:

  mrb ben vedat yasın 19 – 68 kiloyum 1.71 boyundayım Annem 1.60 babam 1.83 abım 1.85 kardesım 1.75 benım uzama sansım varmı cevap veırısenız cok sevınırım

 20. Beyza Alkaya dedi ki:

  Ben beyza 13 yasindayim boyum 159 ve kilom 50 ama sinifimda en kisa benim alay konusu oluyorum boyum uzansin diye hersey yapiyorum ama uza miyorum bir santim bile hergun agliyorum :(((((

 21. Gizem Yanık dedi ki:

  İnanmıcaksınız ama yaşım 12 ve boyum 133 cm =( Geçen seneden beri uzamıyorum. Ne yapmalıyım bu yşımda sitrese giriyorum sınıfın en küçük boylusu bnimm :(((((

 22. murat kılıç dedi ki:

  merhaba ben 17 yaşındayım boyum:1.68 erken yaşta ergenlige giridimden sakallarım çıkmış cogu kişi benim boyumun uzamıyacagını söyluyorlar sizce uzarmıyım ..? şimdiden Teşekürler..

 23. Özdem Demir dedi ki:

  Ben 15 yaşındayım..Boyum 1.57..Kısa olduğumu düşünüyorum..Napmalıyımda uzayabilirim acaba.?Çevremdekiler çemen otunu önerdiler..Ayda 4 cm uzatıyormuş..Ama ne kadar doğru bilmiyorum..Yardımcı olurmusunuz lütfen.?!Şimdiden teşekkürler..!

 24. eda toprak dedi ki:

  ben 18 yaşındayım boyum 155 ..boyumun kısalığı herşeyi maf ediyor nasıl boyum uzayabilir ailede tek kısa bnm lütfen yardım ..

 25. ben 10 yaşındayım 1 10 boyum bana bir çare bulun

 26. fadime kuzu dedi ki:

  ben 17 yaşındayım.. boyum 1.59 sizce dha ne kadr ve kaç yaşıma kadar uzarm. boyumun uzamasını çok istiyorum bi 10 cm uzasam yeterli bna yardım edn lütfen 🙂 …

  • ebrar dedi ki:

   12 yaşındayım boyum 134cm kilom 25 ne yapsam ne kilo alıyorum ne de boyum uzuyor

 27. nazife dedi ki:

  15 yaşındayım boyum 1.50 daha önce bir uzmana başvurmaadım daha uzar mıyım lütfen bi yol gösterin

 28. Cavid Quliyev dedi ki:

  Yashim 21 boyum 140….Boyume shansimvarmi? Ne etmeliyim ben?

 29. Ugur Aslan dedi ki:

  BEN 17 Yaşındayım. BOYUM 1.62 BOYUM DAHA NE KADAR UZAR. BOYUMUN UZAMASI İÇİN NAPMAM GEREKİYOR ! ALLAHını Seven bana Cevap YAzsn. MAGDURUM ! 🙁

 30. Ahmet Özcan dedi ki:

  merhaba 14 Yaşımdayım Boyum 1.39 Sizce Çokmu Kısayım Ne Yapmalıyım İlginiz İçin Teşekkürler.

 31. Yusuf Emre Nişancı dedi ki:

  Ben Yusuf Emre 13 yaşındayım boyum 1.45 boyumun uzaması için ne yapabilirim kütfen yardım edin…

 32. seda göktürk dedi ki:

  hemen cevp yazn !

 33. seda göktürk dedi ki:

  yaa bn 11 yaşındayım 12ye girmek üzereyim boyum 1.52 daha çok uzarmıyım sizce doktora falan gitmem gerekirmi ?

 34. büşra aydoğan dedi ki:

  15 yaşındayım boyum 1.55 doktora gittim bana geç dedi:(18 yaşıma kadar 1.70 e yakın olmak istiyorum acaba bi çözümü olan var mı_?basketi düzenli olmasada oynuyorum elimden geldiği kadar da bol bol vitamn almaya çalşıyorum.daha başka neler yapmalıyım_?

 35. gizem L dedi ki:

  yaaaaaa hergün benle dalga geçiyorlar yaa neden kısasın doktora gidiyormusun gibi sorular hep dışlanıyorum okul notlarım hep iyi ama boyum yüzünden hiç önemseyemiyorum hep dışlanıyorum lütfen bana bir yorum yazın 14 yaşıma gircam 1.40 cmyim lütfennn!

 36. gizem L dedi ki:

  yaaaaaaaaa ben 14 yaşındayım1.40 boyundayım ne yapmalıyım lütfen bir cevap yazın

 37. gülay çelen dedi ki:

  ben 14 yaşımdayım 1,52 boyum var 1,65 olmak istiyorum uzarmıyım okadar

 38. ÖZGE AKTAŞ dedi ki:

  MERHABA BEN ÖZGE 14 YAŞIMI YENİ BİTİRDİM BOYUM 155CM KİLOM 45 ANNEMİN BOYU 161CM BABAMIN BOYU 170 CM DAHA NE KADAR UZARIM ?VE BOYUM ÇOK KISA OLMASADA YAŞITLARIMDAN KÜÇÜK GÖSTERİYORUM BOYUMUN UZAMASINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN BAŞKA NELER YAPABİLİRİM?

  • yağmur yılmaz dedi ki:

   10.5 yaşındayım ben doğarken doktor annemden 5 cm uzayacağımı söylemiş annemin boyu 1.55 ben annemin boynuna geldim ama kısa gibi hissediyorum

 39. batuhan aktaş dedi ki:

  arkadaşlar ben şuan liseyye yeni geçtim ve boyum 166 bazı danıştıklarım bana ilerde çok uzayacağımı söyledi fakat size danışıyorum

 40. berna öztürk dedi ki:

  yaaa bn 16 yaşındayım boyum 1.56 ve kızım boyum daha uzarmı??? en azından 1.60 olmak istiyorum yaaa biri bana yardım etsin takıntı haline getirdim bu durumu liütfennnnnnnn ayrıca balık yağıda kullanıyorum etkilimidir boy uzatmada??? :S

 41. deniz yıldız dedi ki:

  arkadaşlar yaşı büyük olan arkadaşlarımız (15-18) bu yaşlarda doktora gitmenin hiç bir faydası yok çünkü uzadıkları kadar kalırlar ama yaşı daha küçük ve kısa olan çocuklar doktora kesinlikle gitmeli vücudun karşılamadığı hormonu dışardan karşılayarak dedavi olamları gerekir yani hormon tedavisi tedaviye hemen başlanmaz çocuk takip edilir ve müdehale edilir anne babalar sonradan uzar diye sakın beklemeyin en yakın tıp a gidin bu tedavi çok pahali 1 yılı 100 milyar 2-3 yıl görülüyo tedavi devlet karşılıyo çok pahalı olduğu için kolay kolay herkese uygulamıyorlar zaten ben bu tedaviyi çocukken gördüm herşeyini biliyorum hemen doktoro gidin !!!!

 42. selin dedi ki:

  ben 15 yasındayım boyum 1.60 sizce normalmi ne yapmalıyım

 43. zeynep dedi ki:

  ben 16 yaşındayım boyum 150 ne yapmalıyım nolursunuz cevap verin artık böyle yaşayamıyorum kendimi öldürmek istiyorum boyum uzasın diye hergün allaha yalvarıyorum ağlıya ağlıya nolursunuz yardım edin boyumu nasıl uzatabilirim ne yapmalıyım nolur allah rızası için

 44. ibo dedi ki:

  ben 16 yaşındayım boyum 1.63 normalmi acaba daha uzarımıyım bilgi verin lütfenn

 45. muhammet sönmez dedi ki:

  arginin, ornitin aminoasitleri nerelerde bulunur ya çok merak ediyorum herkes bunlardan bahsediyo 17 yaşındayım 1.65 boyundayım 5 cm uzamak istiyorum lütfen bana cvp verin mail adresimi veriyorum…

 46. filiz kalender dedi ki:

  merhaba ,elifnur sahin bence normal degil benim kizimda 0 yasta ayni sizin kizinizin boyundaydi ama tedevi ettirdim.istanbulda dr.atilla buyukgebiz var onu bul gotur ona cocuk gelisimi uzerine 1 numara kizimi tedavi etti inanki cok yardimci oldu sonuc aldim eyer simdi goturmezsen zamaninda 11 yasdan sonra ergenlik donemine girdigi icin hic birsey yapamiyolar tedavi uzun suruyo ama sonuc alirsin sakin gec kalma ihmal etme yillarca bende doktorlara goturdum hep normal dediler ama en sonunda atilla beyi bulunca sagolsun A dan Z ye butun testleri yapti ve buyume hormonu eksikligi cikti ve tedavi etti tedaviye baslayinca hemen 1 ay sonra tedaviye cevap verdi ve ayda ortalama 1 cm uzadi 1 sene tedavi yaptirdim 15 cm uzadi.kizim su anda 11 yasin 140 cm boyuna eristi ama tedavi cok iyi gecti ve basit bir tedavi korkma sakin gotur kizini kimseyi dinleme bu konuda gec kalmis degilsin bak dr.internet sitesine gir arastir super yardimci olur.dr.atilla buyukgebiz.k.i.b uzulme insallah sagligina kavusur bye

 47. elifnur şahin dedi ki:

  kızımın boyu 1.18cm kilosu 22kg 9yaşında sizce normalmi

 48. ali dedi ki:

  boyu 145 den kısa yaşı 15 den büyük olanlar eklesin ciddili mail adresim. durumunuzu mail atın.

 49. Şule Nur dedi ki:

  Ben 12 yaşımı doldurdum 7. sınıfa yeni geçtim herkesin boıoyu 150-160 benim boyum 142 cm nolur yardım 🙁

 50. özge kendir dedi ki:

  merhaba ben özge benim boyum 1.51, kilom ise 51.0…annemin boyu 1.55 ile 1.58 arası babamın da 1.73…sizce daha boyum uzar mı? aynı zaman 7. sınıfa başlarken ergenliğe girdim şimdiki yaşım ise 15… ne yapabilirim… özel tavsiyelerinize ihtiyacım var??? daha uzar mıyım, uzarsam da en az kaç cm??? lütfen, açık açık yazın, şimdiden teşekkürler!!!

 51. mehmet dedi ki:

  ya ben 18 yasını bitiriyorum boyum 170 ile 172 arası boy oranım nasıl ben birazda kiloluyum ondanmı kücük gösteriyorum daha uzarmıyım uzarmıyım uzamak icin ne yapabilirm bana yardımcı olabilirmisiniz cünkü ben boyumun 178 gibi olmasını istiyorum

 52. Aslı dedi ki:

  Boy uzatma yöntemleri hakkında resimli ve videolu içerkleri xx adresinden bulabilirsiniz.

 53. furkan bülbül dedi ki:

  ben 13 yaşındayım 1.35 cm yim lütfen bir yardımda bulunun neler yapmalıyım.ayrıca kilom:27.5 lütfen bir çare

 54. sümeyya şanverdi dedi ki:

  ben 11 yaşındayım boyum 1.48 sizce daha ne kadar uzarım

 55. kübra yayla dedi ki:

  ben 16 yaşında 1.50 boyundayım yaaa yardım edin inanın her yolu denedim.olmadı yaaa.bir doktor yok mu cvp versin nooluurr.sporda yapıorum,sütte içiyorum yok yok.olmuyo.msn mi veriyim size:hayali_m.93@hotmail.com

 56. Gökhan dedi ki:

  bu arada boy uzatma yöntemleri hakkında bir site buldum xx çok yararlı bir site.

 57. Gökhan dedi ki:

  Bilgilendirme için saolun.

 58. polis dedi ki:

  benim oğlum 12 yaşında boyu 180 cm napıcam ya ben

 59. eda karaca dedi ki:

  ya benim boyum büyümüyor