By 23 Mayıs 2007 Devamı →

CHECK-UP REHBERİ
Unutmayalım ki : “ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”
Hastalanmadan Doktoro gitmem diyenlerdenseniz. Bence bu konuyu tekrar düşünün. Belki de sinsice ilerlemekte olan bir hastalığınız vardır.
BU AY MUTLAKA CHECK-UP YAPTIRIN!!!!

Peki hangi yaşta hangi check-up testini yaptıracaksınız?

işte cevaplar :

45 YAŞ ÜSTÜ ERKEK CHECK-UP :

Poliklinik Muayene (Dahiliye)
Gerekirse Üroloji
Tüm (Karın) Abdomen US: Karın içi organlarının (böbrek, karaciğer, safra kesesi, prostat, pankreas ve büyük damarlar gibi) hastalıklarının ve yapısal değişikliklerinin ortaya konmasını sağlar.
Akciğer Grafisi : Kalp, kalpten çıkan büyük damarlar ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Kan Sayımı: Kansızlık ve kanın şekilli elemanlarının (akyuvar,alyuvar) hastalıklarında değerli bilgiler verir.
Sedimantasyon (ESR): Vücutta oluşan birçok patoloji’nin erken belirlenme yöntemlerinden birisidir. Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı’nın (diyabet) tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Üre ve kreatinin: Böbreğin fonksiyonlarını ortaya koyan testlerdir.
Ürik Asit: Böbrek hastalıklarının ve gut hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
SGOT(AST), SGPT(ALT) ve GGT: Karaciğer ve safra yolları hastalıkları başta olmak üzere çeşitli kalp ve kas hastalıklarında önemli bilgiler veren testlerdir.
Alkalen fosfataz: Karaciğer,safra yolları,kemikler ve ince bağırsak hastalıklarında tanıya yardımcı olan testtir.
Na ve K: Sağlık için hayati öneme sahip olan su ve elektrolit dengesindeki düzensizlikleri ortaya koyarlar. Total Kolesterol, Trigliserid, HDL ve LDL: Başta kalp,damar hastalıklarından korunmak olmak üzere genel sağlığın sürdürülmesinde önemli belirteçlerdir.
TSH: Tiroid hastalıklarının erken teşhisinde kullanılır.
HBs Ag ve Anti HBs:Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Tam İdrar: Böbrek ve idrar yolları hastalıklarının tespitinde kullanılır.
Total PSA: Prostat kanserinin erken tanısı ve izlenmesi için kullanılan bir kan testidir.
GGK: Mide, barsak sisteminde ortaya çıkabilecek hastalıkların (kanama,kanser v.b.) erken uyarıcısıdır. EKG: Kalbin ritim bozuklukları, ileti bozuklukları ve kas hastalıklarını ortaya koyabilen bir test yöntemidir. CA 125: Over, Uterus, Serviks, Pankreas, Karaciğer, Kolon, Meme, akciğer, sindirim sistemi kanserleri’nin tespitinde yapılan incelemedir.
CA 19-9: Pankreas, Mide, Kolon, Hepatobillier kanserlerinin tespitinde yapılan incelemedir
CEA: Karaciğer,mide,barsak sisteminin hastalıkları ile ilgili bilgi verir.

45 YAŞ ALTI ERKEK CHECK-UP

Poliklinik Muayene (Dahiliye)

Akciğer Grafisi : Kalp, kalpten çıkan büyük damarlar ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm (Karın) Abdomen US: Karın içi organlarının (böbrek, karaciğer, safra kesesi, prostat, pankreas ve büyük damarlar gibi) hastalıklarının ve yapısal değişikliklerinin ortaya konmasını sağlar.
Kan Sayımı: Kansızlık ve kanın şekilli elemanlarının (akyuvar,alyuvar) hastalıklarında değerli bilgiler verir.
Sedimantasyon (ESR): Vücutta oluşan birçok patoloji’nin erken belirlenme yöntemlerinden birisidir.
Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı’nın (diyabet) tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Üre ve kreatinin: Böbreğin fonksiyonlarını ortaya koyan testlerdir.
SGOT(AST), SGPT(ALT) ve GGT: Karaciğer ve safra yolları hastalıkları başta olmak üzere çeşitli kalp ve kas hastalıklarında önemli bilgiler veren testlerdir.
Alkalen fosfataz: Karaciğer,safra yolları,kemikler ve ince bağırsak hastalıklarında tanıya yardımcı olan testtir.
Na ve K: Sağlık için hayati öneme sahip olan su ve elektrolit dengesindeki düzensizlikleri ortaya koyarlar.
Total Kolesterol, Trigliserid, HDL ve LDL: Başta kalp,damar hastalıklarından korunmak olmak üzere genel sağlığın sürdürülmesinde önemli belirteçlerdir.
TSH: Tiroid hastalıklarının erken teşhisinde kullanılır.
EKG: Kalbin ritim bozuklukları, ileti bozuklukları ve kas hastalıklarını ortaya koyabilen bir test yöntemidir. HBs Ag ve Anti HBs: Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

45 YAŞ ALTI KADIN CHECK-UP

Poliklinik Muayene (Dahiliye)
Poliklinik Muayene (Jinekoloji)

EKG: Kalbin ritim bozuklukları, ileti bozuklukları ve kas hastalıklarını ortaya koyabilen bir test yöntemidir.
Mamografi: Meme kanserinin erken tanımlanmasında etkin rol oynar.
Akciğer Grafisi : Kalp, kalpten çıkan büyük damarlar ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm (Karın) Abdomen US: Karın içi organlarının (böbrek, karaciğer, safra kesesi, rahim, yumurtalık, pankreas ve büyük damarlar gibi) hastalıklarının ve yapısal değişikliklerinin ortaya konmasını sağlar.
Kan Sayımı: Kansızlık ve kanın şekilli elemanlarının (akyuvar,alyuvar) hastalıklarında değerli bilgiler verir.
Sedimantasyon (ESR): Vücutta oluşan birçok patoloji’nin erken belirlenme yöntemlerinden birisidir.
Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı’nın (diyabet) tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Üre ve kreatinin: Böbreğin fonksiyonlarını ortaya koyan testlerdir.
SGOT(AST), SGPT(ALT) ve GGT:Karaciğer ve safra yolları hastalıkları başta olmak üzere
çeşitli kalp ve kas hastalıklarında önemli bilgiler veren testlerdir.
Na ve K: Sağlık için hayati öneme sahip olan su ve elektrolit dengesindeki düzensizlikleri
ortaya koyarlar.
Total Kolesterol, Trigliserid, HDL ve LDL: Başta kalp,damar hastalıklarından korunmak
olmak üzere genel sağlığın sürdürülmesinde önemli belirteçlerdir.
HBs Ag ve Anti HBs: Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Tam İdrar: Böbrek ve idrar yolları hastalıklarının tespitinde kullanılır.
Vajinal Smear: Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan
yöntemdir.
GGK: Mide, barsak sisteminde ortaya çıkabilecek hastalıkların (kanama,kanser v.b.) erken
uyarıcısıdır.

45 YAŞ ÜSTÜ KADIN CHECK-UP
Poliklinik Muayene (Dahiliye)
Poliklinik Muayene (Jinekoloji)

BMD : Kemik mineral yapısının (kemik kaybının) net tanı yöntemidir.
Mamografi : Meme kanserinin erken tanımlanmasında etkin rol oynar.
Akciğer Grafisi : Kalp, kalpten çıkan büyük damarlar ve solunum sisteminin
değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm (Karın) Abdomen US: Karın içi organlarının (böbrek, karaciğer, safra kesesi,
rahim, yumurtalık, pankreas ve büyük damarlar gibi) hastalıklarının ve yapısal
değişikliklerinin ortaya konmasını sağlar.
Kan Sayımı: Kansızlık ve kanın şekilli elemanlarının (akyuvar,alyuvar) hastalıklarında değerli bilgiler verir.
Sedimantasyon (ESR): Vücutta oluşan birçok patoloji’nin erken belirlenme
yöntemlerinden birisidir.
Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı’nın (diyabet) tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Üre ve kreatinin: Böbreğin fonksiyonlarını ortaya koyan testlerdir.
Ürik Asit : Böbrek hastalıklarının ve gut hastalığının tanısı ve izlenmesinde
yararlanılır.
SGOT(AST), SGPT(ALT) ve GGT:Karaciğer ve safra yolları hastalıkları başta olmak
üzere çeşitli kalp ve kas hastalıklarında önemli bilgiler veren testlerdir.
Alkalen fosfataz: Karaciğer,safra yolları,kemikler ve ince bağırsak hastalıklarında
tanıya yardımcı olan testtir.
Na ve K: Sağlık için hayati öneme sahip olan su ve elektrolit dengesindeki
düzensizlikleri ortaya koyarlar.
Total Kolesterol, Trigliserid, HDL ve LDL: Başta kalp,damar hastalıklarından korunmak olmak üzere genel sağlığın sürdürülmesinde önemli belirteçlerdir.
TSH: Tiroid hastalıklarının erken teşhisinde kullanılır.
HBs Ag ve Anti HBs:Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Tam İdrar: Böbrek ve idrar yolları hastalıklarının tespitinde kullanılır.
GGK: Mide, barsak sisteminde ortaya çıkabilecek hastalıkların (kanama,kanser v.b.) erken uyarıcısıdır.
Servikal Kültür: Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için
uygulanan yöntemdir.
Vajinal Smear: Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için
uygulanan yöntemdir.

45 YAŞ ÜSTÜ KADIN GENİŞLETİLMİŞ MENAPOZ CHECK-UP
Poliklinik Muayene (Dahiliye)
Poliklinik Muayene (Jinekoloji)

BMD : Kemik mineral yapısının (kemik kaybının) net tanı yöntemidir.
Mamografi: Meme kanserinin erken tanımlanmasında etkin rol oynar.
Akciğer Grafisi : Kalp, kalpten çıkan büyük damarlar ve solunum sisteminin
değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm (Karın) Abdomen US: Karın içi organlarının (böbrek, karaciğer, safra kesesi, rahim, yumurtalık, pankreas ve büyük damarlar gibi) hastalıklarının ve yapısal değişikliklerinin ortaya konmasını sağlar.
Kan Sayımı: Kansızlık ve kanın şekilli elemanlarının (akyuvar,alyuvar) hastalıklarında değerli bilgiler verir.
Sedimantasyon (ESR): Vücutta oluşan birçok patoloji’nin erken belirlenme yöntemlerinden birisidir.
Açlık Kan Şekeri: Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı’nın (diyabet) tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Üre ve kreatinin: Böbreğin fonksiyonlarını ortaya koyan testlerdir.
Ürik Asit: Böbrek hastalıklarının ve gut hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
SGOT(AST), SGPT(ALT) ve GGT:Karaciğer ve safra yolları hastalıkları başta olmak üzere çeşitli kalp ve kas hastalıklarında önemli bilgiler veren testlerdir.
Alkalen fosfataz: Karaciğer,safra yolları,kemikler ve ince bağırsak hastalıklarında tanıya yardımcı olan testtir.
Na ve K: Sağlık için hayati öneme sahip olan su ve elektrolit dengesindeki düzensizlikleri ortaya koyarlar.
Total Kolesterol, Trigliserid, HDL ve LDL: Başta kalp,damar hastalıklarından korunmak olmak üzere genel sağlığın sürdürülmesinde önemli belirteçlerdir.
TSH: Tiroid hastalıklarının erken teşhisinde kullanılır.
HBs Ag ve Anti HBs:Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Tam İdrar: Böbrek ve idrar yolları hastalıklarının tespitinde kullanılır.
GGK: Mide, barsak sisteminde ortaya çıkabilecek hastalıkların (kanama,kanser v.b.) erken uyarıcısıdır.
Servikal Kültür: Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.
Vajinal Smear: Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.
E2: Hormon düzeylerinin tespitinde yapılan incelemedir.
FSH: Hormon düzeylerinin tespitinde yapılan incelemedir.
LH: Hormon düzeylerinin tespitinde yapılan incelemedir.
CA 125: Over, Uterus, Serviks, Pankreas, Karaciğer, Kolon, Meme, akciğer, sindirim sistemi kanserleri’nin tespitinde yapılan incelemedir.
CA 19-9: Pankreas, Mide, Kolon, Hepatobillier kanserlerinin tespitinde yapılan incelemedir
CA 15-3: Meme, Over, Serviks, Endometrium, Akciğer, Sindirim sistemi,Mesane kanserlerinin tespitinde yapılan incelemedir

...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Sağlık

Etiketler:


Yorumlar "CHECK-UP REHBERİ"

Trackback | Comments RSS Feed

  1. Meltem dedi ki:

    Bazı hastaneler her türlü şeyi yapmak için çalışıyor. Resmem işin ticari boyutuyla ilgileniyorlar.
    Bu liste iyi oldu teşekkürler.