By 30 Temmuz 2010 Devamı →

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Çağrı Büke, ilk kez enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde alternatif tedavi yöntemlerinin en önemli başvuru kitabına girdiğini söyledi.
Prof.Dr. Büke, “Bitkilerden elde edilen doğal ürünler ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında hastalıkların görülme sıklıkları ya da hastalık şiddeti azalabiliyor. Örneğin devedikeni, kronik aktif hepatit B ve C’li olgularda yapılan bir çalışmada 10 olguda kısa sürede karaciğer enzimlerinde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir” dedi. Büke, modern tıpta tedavi alanında hızlı ilerlemelere karşın alternatif ya da bitkiler ile tedavi yöntemlerinin eski dönemlerden beri uygulandığını, bugün de güncelliğini koruduğunu söyledi.
Birçok hastalık tedavisinde olduğu gibi enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde de son zamanlarda bu tedavi yöntemlerinden daha sıkça söz edildiğini belirten Prof.Dr. Büke, şöyle konuştu:
“Genellikle bitkilerden elde edilen bu doğal ürünlerin bazı enfeksiyon hastalıklarında kullanımına ilişkin örnekleri tıp kitaplarında da yer almaya başladı. Bizim enfeksiyon hastalıklarında en önemli başvuru kitabımız olan, Amerika’da 5 yılda bir yayınlanan, editörlüğünü Mandell’in yaptığı klasik tıp kitabımızda da bu yöntemler ilk kez yer aldı. Bu nedenle böyle bir derleme yapma gereği duydum. Bunlar hiçbir zaman antibiyotikler, antimikrobiyal ilaçlar ile yapılan tedavilerin yerine geçecek uygulamalar değildir.
Ancak birlikte kullanıldıklarında hastalıkların görülme sıklıkları ya da hastalık şiddeti azalabilmektedir. Yani antibiyotiklere, antimikrobiyallere alternatif değil ama bunlar ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında özellikle sık tekrarlayan nezle, soğuk algınlığı, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda sık tekrarların süresini açıyor ya da daha az sıklıkta tekrarlanmasına yol açıyor.” Prof. Dr. Çağrı Büke, bazı enfeksiyon hastalıklarının alternatif tedavi yöntemlerini ve kullanım reçetelerini şöyle anlattı:
İdrar yolu enfeksiyonu alternatif tedavi yöntemi:


İdrar yolu enfeksiyonu özellikle kadınlarda sık karşılaşılan bir enfeksiyon hastalığıdır. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların en başında Escherichia coli adlı bakteri gelmektedir. ‘Bataklık kızılcığı’ adı verilen bitkinin suyunu içen kadınlarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları önlenebilmektedir. Erişkinlerde günlük 300 ml. kullanılması yeterlidir.
Solunum yolu enfeksiyonlarında alternatif tedavi yöntemleri:
Rhinovirüsler sonbahar ve kış aylarında soğuk algınlığının yüzde 30-50’sinden sorumludurlar. Çinko rhinovirüsler üzerine etkili bir elementtir. Erişkinlerde ve öğrencilerde semptom başlangıcından 24 saat içerisinde çinko başlandığında soğuk algınlığı süresi azalmaktadır. Almanya ve Kanada’da erişkinlerde yapılan araştırmalarda soğuk algınlığı olan erişkinlerde Ekinezya kullanımı ile hastalık süresinde anlamlı kısalma olduğu saptanmıştır. İlaç halinde günde 3 defa 300 mg ya da sıvı olarak günde 2 defa 5 ml. olarak kullanılmalıdır.
Vitamin A kullanımı sonucu kızamık sonrası zatürree gelişen çocuklarda zatürreeye bağlı ölüm oranı belirgin olarak azalmaktadır. Çocuklarda haftalık 10.000 IU, erişkinlerde günde iki defa 200.000 IU kullanılmalıdır.
Sarımsak birçok bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı etkili olduğu bugüne kadar yapılan çeşitli klinik araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Sarımsak alan kişilerin daha az soğuk algınlığına yakalandıkları ve soğuk algınlığına yakalanan olguların ise daha hızlı iyileştikleri görülmüş.
Çocuk ishallerinde alternatif tedavi yöntemleri:
Çinko, beslenme bozukluğu olan 5 yaş altındaki çocuklarda mikroorganizmalara bağlı gelişen ishalleri önlemektedir. Günlük 10-20 mg dozda kullanılmalıdır. Probiyotikler canlı mikroorganizmalardır (genellikle bakteri). Hastalık yapıcı özelliğe sahip mikroorganizmaların bağırsağa tutunmasını ve böylece ishale yol açmalarını önlerler. 1-36 ay arası rotavirüs ishalli çocuklarda probiyotiklerin ishal süresini kısalttığı gösterilmiştir.
Kronik hepatitte alternatif tedavi yöntemleri:
‘Meryemana Dikeni’ (Devedikeni) çok eskiden beri tedavi amaçlı kullanılmakta olan bir bitkidir. Tohumlarında bulunan silibinin ve diğer flavonoidler antioksidan etkilidirler. Silymarin ve silibin çeşitli hepatotoksik ajanların etkilerine karşı karaciğeri korur, enflamasyonu ve karaciğer fibrozisini geciktirir. Kronik aktif hepatit B ve C’li olgularda yapılan bir pilot çalışmada 10 olguda kısa sürede karaciğer enzimlerinde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. Günde iki defa 240 mg dozda kullanılmalıdır.
Human Papilloma Virus’a bağlı gelişen Genital Siğilde alternatif tedavi yöntemleri:
Yeşil çay Tip 6 ve 11 sıklıkla genital siğile neden olan HPV türleridir. Yeşil çayda yüzde 36 polifenol bulunmaktadır. Polifenoller antioksidan özelliğe sahiptirler. Polifenon E yüzde 15 oranında yeşil çay içermektedir. Genital siğilli olgularda kullanıldığında siğilleri yüzde 59 oranında temizlemiştir. Bundan dolayı 2006’da Amerika Birleşik Devletlerinde genital siğil tedavisi için bitkisel ilaç onayı alan bir üründür. Topikal olarak günde iki defa uygulanmalıdır.
...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları

Etiketler:,


Comments are closed.