By 13 Temmuz 2012 Devamı →

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?AKCİĞER KANSERİ, GEÇ BELİRTİ VEREN VE ÖZEL BELİRTİSİ OLMAYAN BİR HASTALIKTIR.
Akciğer KanseriAkciğer kanserinin belirtileri nedir?
Benim çevremde olduğu gibi sanırım sizin çevrenizde de, “Sigara kullanıyorum ama akciğerlerime baktırıyorum, ciğerlerim tertemiz görünüyor” diyen çoktur. Bunun hiçbir anlamı yok! Neden mi? Çünkü akciğer kanseri geç belirti veren ve özel belirtisi olmayan bir hastalıktır. Hastaların %75’i ilerlemiş evrede doktora başvuruyor ve ameliyat şansını kaçırmış oluyor. Ancak erken teşhis edilmiş akciğer kansenserinde cerrahi girişim ile sağlıklı bir hayat mümkün olabiliyor.Hastaları doktora götüren kanama, ağrı, nefes darlığı, ses kısıklığı gibi şikâyetler ilerlemiş evrede ortaya çıkmaktadır. Bazı hastalara teşhis konduğunda hiçbir şikâyetleri de olmayabilmektedir. Bunlar, başka bir sebeple çekilen akciğer röntgeninde saptanan bulgularla tanınan hastalardır.

Akciğer kanserinin belirtileri, tümörün yerleşim yerine ve hastalığın yaygınlığına bağlı olarak değişir. Bazı hastalar, tümörün kendisinin değil de, sıçramasının yol açtığı belirtilerle doktora başvurabilirler.

Bahsettiğiniz bu tür belirtiler neler?

Öksürük, kanama, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hırıltılı solunum, iştahsızlık, hâlsizlik ve kilo kaybı akciğer kanserinin göğüs boşluğunda yayılmasına ya da kanserin sıçramasına bağlı belirtiler olarak ortaya çıkabilir. Bu belirtiler şu şekilde kendini göstermektedir:

Öksürük

Pek çok akciğer hastalığının ve hatta akciğer dışı hastalıkların bir belirtisidir. Üstelik bu belirtiyi gösteren kişiler sigara da içtikleri için öksürüğü hiç önemsemezler. Onlar için bu, sigara içen insanlarda kaçınılmaz olan ‘sigara öksürüğü’dür. Oysa 1-2 haftadan fazla süren ve antibiyotik tedavisine cevap vermeyen her öksürük mutlaka üzerinde durulması ve araştırılması gereken bir belirtidir. Sigara öksürüğü diye masum bir öksürük yoktur. Öksürük, daha çok kanserin büyük bronşlarda olduğu hastalarda görülür. Bu, kuru ve inatçı bir öksürük olabileceği gibi, bazen balgamla birlikte ya da kanlı da olabilir. Uzun süreden beri öksürükleri olan ve artık buna alışan sigara tiryakilerinde, öksürük karakterinde değişme, mesela öksürüğün artması, daha uzun sürmesi, geceleri hastayı uyandırması da kanseri düşündürmelidir.”

Öksürük, bronşlarda bir enfeksiyon olduğu zaman sarı, yeşil veya kanlı balgamla birlikte olur. Bronşlarında kanser olan hastalarda enfeksiyonların çok sık görüldüğü unutulmamalıdır. Bu nedenle, bronşit şikâyetleri artan ya da sık sık zatürree olan sigara tiryakilerinde hastalık tedaviye cevap vermiş olsa bile akciğer kanseri araştırılmalıdır.

Kanama

Hastaların en çok korktuğu ve bir an önce doktora başvurmalarına sebep olan bir belirtidir ve maalesef hastalığın erken bir belirtisi değildir. Kanama, küçük miktarlarda, balgamla karışık olabileceği gibi, bazen çok miktarda ve öldürücü de olabilir. Her kanama da akciğer kanseri demek değildir. Kanama şikâyeti olan hastalar, akciğer kanseri ve kanama yapabilecek diğer hastalıklar bakımından titizlikle incelenmelidir.

Göğüs ağrısı

Akciğer kanserinin sık rastlanan belirtilerindendir ve genellikle ilerlemiş kanserin işaretidir. Akciğer kanserlerinde çeşitli sebeplerle ve çok değişik niteliklerde ağrılar görülür. Ağrı, her hastada olmaz ve akciğerlerin iç kısımlarında yer alan kanserler genellikle ağrıya yol açmazlar. Özellikle akciğerlerin tepe kısmından kaynaklanan kanserlerin ilk ve en önemli belirtisi şiddetli omuz, kol ve sırt ağrılarıdır. Bu hastalarda öksürük, balgam, kanama, nefes darlığı gibi diğer şikâyetler çoğu zaman olmadığı için, ağrı daha çok romatizmal bir hastalıkla ilgili sanılır.
Bazı hastalarda, akciğer zarı da hastalığa katılmışsa, göğüs duvarı üzerinde derin nefes almakla, öksürürken, gülerken bıçak batması şeklinde bir ağrı olur.

Akciğerler arasındaki lenf düğümlerinin büyümüş olduğu hastalarda ise çok keskin olmayan künt ağrılar vardır. Akciğer kanserlilerde, hastaları çok rahatsız eden, kıvrandıran ve ağrı kesicilere cevap vermeyen ağrılar da olabilir. Bu ağrılar, genellikle kanserin kemiklere ve sinirlere yayılmış olduğunun işaretidir ve göğüs duvarında olabileceği gibi, kollarda, bacaklarda, belde ya da vücudun başka yerlerinde de olabilir.

Nefes darlığı

Akciğer kanserinde sık görülen bir belirtidir, ancak bu da erken bir belirti değildir. Nefes darlığı doğrudan kanserle ilgili olabileceği gibi, bu hastalarda sık görülen kronik bronşit, amfizem, zatürre, emboli gibi hastalıklara bağlı olarak da gelişebilir.

Akciğer kanserine bağlı nefes darlığının sebebi, tümörün bronşu tıkaması ya da akciğer içinde yayılması ve çok yer işgal etmesi olabilir. Bazı hastalarda akciğer zarları arasında sıvı toplanması da nefes darlığına yol açar.”

Hırıltılı solunum

Astım, kronik bronşit gibi hastalıklarda daha çok rastlansa da, akciğer kanserinin bir belirtisi olabilir. Bu, özellikle nefes alırken öter tarzda bir ses çıkması şeklindedir.

İştahsızlık, hâlsizlik ve kilo kaybı

Tüm bu belirtiler, hastalığın geç döneminde kanser ilerlediğinde ortaya çıkar. Kilo kaybının fazla olması, ilerlemiş hastalık belirtisidir ve bu hastalar genellikle tedavilere iyi cevap vermeyebilirler.

Akciğer kanserinin göğüs boşluğunda yayılmasına bağlı belirtiler

Akciğer kanseri, komşuluk yoluyla ya da lenf düğümlerini büyüterek çeşitli belirtilere yol açar. Bunlar da hep ilerlemiş hastalık belirtileridir. Ses kısıklığı, hıçkırık, yutma güçlüğü, kol ağrısı, yüzde ve göğsün üst kısımlarında kızarma ve şişmeler, boyun damarlarının genişlemesi bunların başlıcalarıdır.

Akciğer kanserinin sıçramasına bağlı belirtiler

Akciğer kanserlerinde metastaz, yani kanser hücrelerinin vücudun uzak veya yakın diğer organlarına sıçraması sık görülür. Sıçrama, tümörün komşu doku ve organlara ilerlemesi ile olabileceği gibi, kanser hücrelerinin kan yoluyla yayılması şeklinde de olabilir. Akciğer kanserinde sıçramaların en çok görüldüğü organlar, kemik, beyin, karaciğer ve böbreküstü bezleridir. Bunlar içinde kemik metastazları çok önemlidir, çünkü bunlar ağrı kesicilere cevap vermeyen çok şiddetli ağrılara sebep olurlar.

AKCİĞER KANSERİ ÖNLENEBİLİR

Sigarasız hayat akciğer kanserini önler mi?

Evet, akciğer kanserinin en önemli özelliği önlenebilir olmasıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ABD’de sigara tüketiminin etkin kampanyalarla azaltılmasıyla akciğer kanseri de azalma yoluna girdi. Buna karşılık, sigara tüketiminin giderek arttığı geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ise akciğer kanseri hızlı bir artış gösteriyor.

Yakın yıllara kadar bir erkek hastalığı olarak bilinen akciğer kanseri, gelişmiş ülkelerde artık kadınlar için de büyük bir tehdit oluşturuyor. İstatistiklere göre, Kadınlardaki akciğer kanseri 1990-2003 yılları arasında %60 oranında arttı ve tüm kanser türlerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Geçen yıl ABD’de 80 bin kadının akciğer kanserine yakalandığı ve bunların 70 bininin bu hastalıktan yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Oysa Amerikan Kanser Derneği’ne göre, bu sürede 40 bin kadın meme kanserinden, 23 bini ise yumurtalık ve rahim kanserinden öldü.  İşte bu örnek veriler sigarasız bir hayatın akciğer kanserini önleyebileceğini açık bir şekilde ortaya koyuyor…

Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Sağlık

Etiketler:, ,


Comments are closed.