Tag: nefroblastom

Wilms Tümörü Nedir?

Wilms Tümörü Nedir?

Nefroblastom – Wilms tümörü Çocukluklarda en sık rastlanan primer malign embriyonik tümör olup çocukluk çağı böbrek tümörlerinin %95’ini oluşturur. İmmatür böbrek dokusu kalıntılarından gelişen bu tümörün yapısında blastemal, stromal ve epiteliyal hücre tiplerinden biri veya birkaçı bulunabilir. Çeşitli anomaliler ile birlikteliği erken tanı konulmasına yardım eder. National Wilms Tumor Study grubunun (NWTSG) önerdiği cerrahi evreleme […]

Kategori: Çocuk Bebek, Sağlık